Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Ýowel pygamberiň kitaby

Baplar

1 2 3

Gysga mazmuny

 • 1

  • Çekirtgeleriň çozuşy (1—14)

  • «Ýehowanyň güni ýetip gelýär» (15—20)

   • Pygamber Ýehowany çagyrýar (19, 20)

 • 2

  • Ýehowanyň güni we goşuny (1—11)

  • Ýehowa dolanyň (12—17)

   • «Ýürekden toba ediň» (13)

  • Ýehowa halkyna jogap berýär (18—32)

   • «Ruhumy indererin» (28)

   • Asmandaky we ýerdäki alamatlar (30)

   • Ýehowanyň adyny çagyran halas bolar (32)

 • 3

  • Ýehowa milletleri höküm eder (1—17)

   • Ýehoşapat jülgesi (2, 12)

   • Höküm jülgesi (14)

   • Ýehowa — Ysraýylyň galasy (16)

  • Ýehowa halkyna bereket berýär (18—21)