Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | 1 KORINFLILER 1—3

Sen ten islegine görä ýaşaýan adammy ýa-da Hudaýyň ruhunyň görkezmesine eýerýän adam?

Sen ten islegine görä ýaşaýan adammy ýa-da Hudaýyň ruhunyň görkezmesine eýerýän adam?

2:14—16

Her birimiz Hudaýyň ruhunyň görkezmesine eýerýän adam bolmak üçin, ruhy taýdan ösmegimizi dowam etmeli (Ef 4:23, 24). Ruhy taýdan ösmek üçin, ruhy taýdan iýmitlenmeli, ruhy maksatlary goýmaly we ruhuň miwesini ösdürmeli.

Häzirki ruhy ýagdaýyň 1 ýyl öňdäkiden, 10 ýyl öňdäkiden ýa-da suwa çümdürileniňdäkiden tapawutlanýarmy?