Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Maý 13—19

2 KORINFLILER 7—10

Maý 13—19
 • 73-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik üçin wideo: (4 min.) Wideony görkeziň we pikir alşyň.

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (2 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň (th sapak 1).

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (3 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň. Sözüňizi bölenlerinde gürrüňdeşligi nädip dowam etmelidigini görkeziň (th sapak 2).

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (3 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi sahnalaşdyryň. Sözüňizi bölenlerinde gürrüňdeşligi nädip dowam etmelidigini görkeziň (th sapak 4).

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 25-nji aýdym

 • «Karib adalaryndaky mesihçilere kömek edýäris» (15 min.) Söhbetdeşlik. «Söýgimizi iş ýüzünde görkezýäris. Karib adalarynda harasatlardan ejir çekenlere kömek edýäris» atly wideony görkez.

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: jy bap 66 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara serediň (3 min.)

 • 37-nji aýdym we doga