Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Iýun 1—7

1 MUSA 44, 45

Iýun 1—7

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Ýusup doganlaryny bagyşlady» (10 min.)

  • 1Ms 44:1, 2. Ýusup doganlarynyň düzelendigini ýa düzelmändigini bilmek üçin, olary synady (w15 1/5 sah. 14, 15)

  • 1Ms 44:33, 34. Ýahuda inisi Benýamin üçin ýalbardy

  • 1Ms 45:4, 5. Ýusup bagyşlamakda Ýehowadan görelde aldy

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (10 min.)

  • 1Ms 44:13. Eşigiň ýakasyny ýyrtmak nämäni aňladýardy? (it «Ýakany ýyrtmak»)

  • 1Ms 45:5—8. Adalatsyzlyga çydamaga bize näme kömek edýär? (w04 15/8 sah. 15, abz. 15)

  • Şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa, wagyz gullugy bilen bagly ýa-da başga nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Kitaby okamak: 1Ms 45:1—15 (4 min. ýa-da ondan az) (th sapak 10)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY