Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Iýun 4—10

MARKUS 15, 16

Iýun 4—10
 • 43-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Isada ýerine ýeten pygamberlikler» (10 min.)

  • Mr 15:3—5. Isany günäkärlänlerinde, sesini çykarmady

  • Mr 15:24, 29, 30. Eşigi üçin bije atdylar we üstünden güldüler (nwtsty Mr 15:24, 29-njy aýatlara degişli maglumatlara serediň)

  • Mr 15:43, 46. Ol baý adamyň mazarynda jaýlandy (nwtsty Mr 15:43-e degişli maglumata serediň)

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Mr 15:25. Bu aýatda Isanyň pürse çüýlenen sagady näme üçin beýleki Hoş habarlardan tapawutlanýar? (nwtsty-daky maglumata serediň)

  • Mr 16:8. «Täze dünýä terjimesinde» Markusyň hoş habarynyň ahyrynda näme üçin jemleýji sözler aýdylmaýar? (nwtsty-daky maglumata serediň)

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Mr 15:1—15 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik üçin wideo: (4 min.) Wideony görkez we pikir alyş.

 • Birinji gaýtadan ideg: (3 min. ýa-da ondan az) 1-nji sahypadaky teklibi ulanyp, pikir alşyň.

 • Mukaddes Ýazgylar okuwy: (6 min. ýa-da ondan az) jl sapak 2

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY