Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

Adalatly höküm çykarmagyň prinsipleri

Adalatly höküm çykarmagyň prinsipleri

Hiç kimi ala tutmaly däl (5Ms 16:18, 19; it «Körlük»)

Bolan zatlaryň anygyna ýetmeli (5Ms 17:4—6; it «Sanlar»)

Meseläni çözmek kyn bolsa kömek soramaly (5Ms 17:8, 9; it «Ruhany»)

Ýygnak ýaşululary düzediş bermeli bolanda şu prinsiplere eýermeli