Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Iýul 18—24

ZEBUR 74—78

Iýul 18—24
 • 1-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Ýehowanyň işlerini ýatlaň» (10 min.)

  • Zb 74:16; 77:6, 11, 12. Ýehowanyň işleri hakda oýlanyň (w15 15/8 sah. 10, abz. 3, 4; w04-U 1/3 sah. 19, 20; w03-U 1/7 sah. 10, abz. 6, 7).

  • Zb 75:4—7. Ýehowa ýygnaga pesgöwünlilik bilen gözegçilik edýän adamlary belleýär (w06 15/7 sah. 11, abz. 2; it-U «Pesgöwünlilik» abz. 22).

  • Zb 78:11—17. Ýehowanyň öz halky üçin eden işlerini unutmaň (w04-U 1/4 sah. 21, 22).

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Zb 78:2. Şu aýatlar nädip Mesihde ýerine ýetdi? (w11 15/8 sah. 11, abz. 14)

  • Zb 78:40, 41. Şu aýatlara görä özümizi alyp barşymyz Ýehowa nähili täsir edýär? (w12-U 1/11 sah. 14, abz. 5; w11-U 1/7 sah. 10)

  • Men şu hepdede meýilnama boýunça okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendim?

  • Men öwrenen zatlarymy wagyzda nädip ulanyp bilerin?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Zb 78:1—21 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZ ETMEK UKYBYŇYZY ARTDYRYŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik (2 min. ýa-da ondan az). Ikinji teklibi ulan (sah. 1). Ikilenç idege gepleş.

 • Ikilenç ideg (4 min. ýa-da ondan az). Ikinji teklibi diňlän adam bilen: 1) Hudaýa ýaranmak üçin, diniň Hudaýyň Sözündäki hakykata esaslanmalydygy (Ýah 4:23, 24) we 2) adamlaryň pikirlerine esaslanýan dinleriň biderekdigi (Mr 7:7, 8) barada pikir alyş. Ýene-de ikilenç idege gepleş.

 • Mukaddes Ýazgylar okuwy: fg sap. 5, abz. 6, 7 (6 min. ýa-da ondan az).

HUDAÝA ÝARAMLY ÝAŞAMAK

 • 15-nji aýdym

 • Ýerli zerurlyk (10 min.)

 • «Ýehowa ähli zady ýaratdy» (5 min.). Söhbetdeşlik. Multfilmi görkez (jw.org/ru MUKADDES ÝAZGYLARYŇ TAGLYMATLARY > ÇAGALAR). Soňra bir çagany sahna çagyryp, multfilm barada käbir soraglary ber.

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: ia bap 20, abz. 1—13 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara seret (3 min.)

 • 25-nji aýdym we doga