Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Dekabr 16—​22

YLHAM 13—16

Dekabr 16—​22
 • 33-nji aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Gorkunç wagşy haýwanlardan gorkmaň» (10 min.)

  • Ylh 13:1, 2. Aždarha «on şahly, ýedi kelleli» wagşy haýwana ygtyýar berýär (w12 15/6 sah. 8, abz. 6)

  • Ylh 13:11, 15. Iki şahly wagşy haýwan birinji wagşy haýwanyň şekiline ýaşaýyş berýär (re sah. 194, abz. 26; sah. 195, abz. 30, 31)

  • Ylh 13:16, 17. Wagşy haýwanyň belligini almaň (w09 15/2 sah. 4, abz. 2)

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Ylh 16:13, 14. «Gudratygüýçli Hudaýyň beýik gününde» halklar nädip ýygnanar? (w09 15/2 sah. 4, abz. 5)

  • Ylh 16:21. Şeýtanyň dünýäsiniň soňy golaýlanda nähili habar wagyz ediler? (w15 15/7 sah. 16, abz. 9)

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Kitaby okamak: Ylh 16:1—16 (4 min. ýa-da ondan az) (th sapak 10)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 40-njy aýdym

 • Bitaraplygy saklaň (15 min.) Söhbetdeşlik. «Pikirde we iş ýüzünde bitaraplygy saklamak» atly wideony görkez. Soňra şu soragy ber: Ykdysady ýa-da syýasy meselede nädip bitaraplygy saklap bilersiňiz? Soňra «Çärelerde bitaraplygy saklamak» atly wideony görkez. Şu soragy ber: Bitaraplygy saklamak babatda dürli synaglara nädip taýýarlanyp bilersiňiz?

 • Mukaddes Kitaby öwrenmek duşuşygy: jy bap 95 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlara serediň (3 min.)

 • 36-njy aýdym we doga