Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR | MALAKY 1—4

Siziň maşgalaňyz Ýehowanyň göwnünden turýarmy?

Siziň maşgalaňyz Ýehowanyň göwnünden turýarmy?

2:13—16

  • Malaky pygamberiň döwründe ysraýyllylaryň köpüsi nikany bozmaklyga sowuk-sala garaýardylar. Ýehowa olaryň biwepalygy zerarly seždesini kabul etmeýärdi.

  • Ýehowa ýanýoldaşyna hormat goýýan adamlary bolsa patalaýardy.

Şu günler är-aýallar biri-birine... nädip wepaly bolup biler?

  • pikirinde...

  • görýän zatlarynda...

  • sözünde...