Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Dekabr 25—31

MALAKY 1—4

Dekabr 25—31
 • 36-njy aýdym we doga

 • Giriş sözler (3 min. ýa-da ondan az)

HUDAÝYŇ SÖZÜNDÄKI HAZYNALAR

 • «Siziň maşgalaňyz Ýehowanyň göwnünden turýarmy?» (10 min.)

 • Ruhy dürdäneleri agtaryň (8 min.)

  • Ml 1:10. Hudaýa dogry niýet bilen sežde etmäge näme üçin Oňa we ýakynymyza bolan janaýamaz söýgi höweslendirmeli? (w07 15/12 sah. 27, abz. 1)

  • Ml 3:1. Bu aýatdaky sözler I asyrda we şu günler nädip ýerine ýetýär? (w13 15/7 sah. 10, 11, abz. 5, 6)

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan Ýehowa barada näme öwrendiňiz?

  • Siz şu hepde okalýan aýatlardan ýene nähili ruhy dürdäneleri tapdyňyz?

 • Mukaddes Ýazgylary okamak: Ml 1:1—10 (4 min. ýa-da ondan az)

WAGYZDA ÖKDELEŞIŇ

 • Ilkinji gürrüňdeşlik: (2 min. ýa-da ondan az) 1Kr 15:26-ny okap, hakykaty öwrediň

 • Gaýtadan ideg: (4 min. ýa-da ondan az) Iş 26:19; 2Kr 1:3, 4-nji aýatlary okap, hakykaty öwrediň (mwb16.08 sah. 8, abz. 2)

 • Nutuk: (6 min. ýa-da ondan az) Temasy: «Biz haýsy manyda Ýehowa „ähli zatdan ondan bir bölegini“, ýagny zekat berýäris?» (w07 15/12 sah. 28, abz. 1)

MESIHÇILERIŇ DURMUŞY

 • 25-nji aýdym

 • «Hakyky söýgi näme?» (15 min.) Sorag-jogap.

 • Mukaddes Ýazgylary öwrenmek duşuşygy: jy bap 1 (30 min.)

 • Geçilenleri gaýtalap, indiki hepde geçiljek zatlary belläp geç (3 min.)

 • 37-nji aýdym we doga