Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Wajyp zatlar

Wajyp zatlar

Ýükläň:

 1. 1. Ne sözläp, diňläp bilýär wagt diýen zat,

  Dogry peýdalanmak iň gerekli zat.

  Şatlanyp gülmäge dostlaram gerek,

  Wajyp zatlary ýatlamak hasam gerek.

  GAÝTALAMA:

  Her gün okap Sözüni, doga et wagt tap-da,

  Bol dosty, öwrenip Ýah hakda.

  Hak Hudaý ýakyn saňa hemme ynsandan.

  Gaýgy-gamy tiz unut-da,

  Oýlanyp gör täsin geljegiň hakda.

  Goý, hiç zat öňe geçmesin wajyp zatdan.

 2. 2. Käte borçlar agyr bolýar ýükden,

  Gowşadyp bilýändir imany birden.

  Ýöne maşgalaň bol diregi!

  Ol ömür atly gämiň wajyp bir bölegi.

  GAÝTALAMA:

  Her gün okap Sözüni, doga et wagt tap-da,

  Bol dosty, öwrenip Ýah hakda.

  Hak Hudaý ýakyn saňa hemme ynsandan.

  Gaýgy-gamy tiz unut-da,

  Oýlanyp gör täsin geljegiň hakda.

  Goý, hiç zat öňe geçmesin wajyp zatdan.

  GAÝTALAMA:

  Her gün okap Sözüni, doga et wagt tap-da,

  Bol dosty, öwrenip Ýah hakda.

  Hak Hudaý ýakyn saňa hemme ynsandan.

  Gaýgy-gamy tiz unut-da,

  Oýlanyp gör täsin geljegiň hakda.

  Goý, hiç zat öňe geçmesin wajyp zatdan.