Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 143-NJI AÝDYM

Wagyz et, sabyrly garaş

Wagyz et, sabyrly garaş

(Rimliler 8:20—25)

 1. 1. Älem-jahanyň eýesi

  Ýeke-täk Hudaý Ýehowa.

  Mukaddes, beýik adyny

  Dünýä tanadar hökman.

  GAÝTALAMA:

  Her gün wagyz et, sabyrly garaş,

  Ebedi ýaşaýyş geler,

  Ýahyň islegi bolar.

 2. 2. Hudaý belledi şol güni,

  Ogly garaşýar söweşe.

  Isa ak atyna müner,

  Ýeňer ähli duşmany.

  GAÝTALAMA:

  Her gün wagyz et, sabyrly garaş,

  Ebedi ýaşaýyş geler,

  Ýahyň islegi bolar.

 3. 3. Halklar çeksin ahy-nala,

  Wepalylar etsin iman.

  Ýehowanyň güni ýakyn,

  Azat ediler ynsan.

  GAÝTALAMA:

  Her gün wagyz et, sabyrly garaş,

  Ebedi ýaşaýyş geler,

  Ýahyň islegi bolar.