Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 138-NJI AÝDYM

«Agaran saçlar şöhrat täjidir»

«Agaran saçlar şöhrat täjidir»

(Nakyllar 16:31)

 1. 1. Ynha, köpleriň ýaşy

  Bir çene ýeten.

  Henizem berk durýarlar

  Imany bilen.

  Başyndan geçirdiler

  Kynçylyk, hasrat.

  Täze dünýä gelýänçä,

  Atam, ber gaýrat.

  GAÝTALAMA:

  Agyr zähmetini

  Salýarsyň ýada.

  Ebedi ýaşaýşy

  Berýärsiň wada.

 2. 2. Allanyň hak ýolunda

  Ak saç abraýy.

  Ýehowanyň öňünde

  Ezizdir bary.

  Ýaş wagty bolupdylar

  Yhlasly, güýçli.

  Wepaly ýaşaýarlar

  Şu wagta çenli.

  GAÝTALAMA:

  Agyr zähmetini

  Salýarsyň ýada.

  Ebedi ýaşaýşy

  Berýärsiň wada.