Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

 132-NJI AÝDYM

Biz bir beden

Biz bir beden

(1 Musa 2:23, 24)

 1. Süňňi alyndy süňňümden,

  Bir beden bolduk, ýeke däl men.

  Hudaý berdi ýanýoldaşy,

  Wepaly aýaly.

  Seni aýamda saklaryn,

  Dogamda minnetdar bolaryn.

  Sen meniň söýgüli ýarym,

  Dünýädäki barym.

  Bileje hak ýoldan ýöräli,

  Diňläli Ýahy,

  Söýgimiz bolar baky.

  Söýüp bolaly wepaly,

  Bagtly günleri görer ýaly.

  Ýehowa hormat goýaly.

  Sensiň ýeke-tägim, söýgim!