Esasy materiala geçiň

Mazmunyna geçiň

Ýewreýler kitaby bilen tanyş bolmak

Ýewreýler kitaby bilen tanyş bolmak

Pawlusyň ýewreý mesihçilere edýän seždämiziň gökdäki zatlar bilen baglanyşyklydygyny nädip düşündirendigini biliň.