Esasy materiala geçiň

Habarlaşyň

Biz Mukaddes Kitaby öwrenmek isleýän we bütindünýä wagyz işimiz bilen gyzyklanýan adamlara höwes bilen kömek ederis. Aşakda getirilen usullaryň birini saýlap, Ýehowanyň Şaýatlary bilen habarlaşyň.

Taýland

78/12 Mu 2, Serithai Rd., Soi 31

Klongkum, Buengkum

Bangkok 10240

THAILAND

+66 2-375-2200

Işleýän wagty:

Duşenbe—Anna günleri

8:00—17:00