Esasy materiala geçiň

Habarlaşyň

Biz Mukaddes Kitaby öwrenmek isleýän we bütindünýä wagyz işimiz bilen gyzyklanýan adamlara höwes bilen kömek ederis. Aşakda getirilen usullaryň birini saýlap, Ýehowanyň Şaýatlary bilen habarlaşyň.

Fiji

Jehovah’s Witnesses

PO Box 23

SUVA

FIJI

+679 330-4766

Işleýän wagty:

Duşenbe—Anna günleri

8:00—12:00 we 13:00—17:00