Ехова Худая сежде этмек хем шөхратландырмак үчин айдылян овадан айдым-сазлары йүкләң. Вокал, инструментал ве оркестрли айдым-сазлар.