Tom yange soo u civir Aôndo, kpa ieren kwaghaôndo na yô, iyol kpe un de kwagh u kwaghaôndo. Nenge er yange hen Bibilo ve zua a ishimaverenkeghen yô.