IYOUKURA 2009-08-01

KEYS TO FAMILY HAPPINESS

U Vihin Inyaregh sha Inja

Ashighe kpishi noov man kasev ka ve er ayôôso i lu sha kwagh u inyar. Nenge nen er Bibilo ia wase ne u sôron mbamzeyol enev mba sha kwagh u inyar yô.

TEACH YOUR CHILDREN

Rahab Yange Ungwa Ababer

Lu nyi i na ve yer Mbaiserael mba ve za u za fan akaa ken gar na laa?