Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

Imoshima You Ngi Hemen We sha Inja Kpa?

Imoshima You Ngi Hemen We sha Inja Kpa?

“Ishimaveren i ityesen ne yô, ka dooshima u a dugh ken ishima i wang, man imo i dedoo i ken ishima” la.—1 TIM. 1:5.

ATSAM A A GBER YÔ, KA: 57, 48

1, 2. Ka an nan ne se imoshima, man er nan ve i doo u se lu a iwuese sha kwagh ne?

YEHOVA AÔNDO yange gba uumace ér ve eren kwagh sha ishima ve, inja na yô, a na ve ian i tsuan kwagh u ve soo yô. Aôndo yange na nomsoor man kwase u hiihii la, kua mbayev mba vea va mar la cii imoshima, ka kwagh u ken ishima u ngu a wase or u fan kwagh u dedoo shin u bo je la. Aluer se er tom a imoshima yase sha inja yô, ia wase se u eren kwagh u dedoo, geman palegh u bo. Imoshima i Aôndo a ne se la tese ér se doo un ishima, shi a soo ér uumace ve lu ken mzough, ve eren kwagh u dedoo.

2 Nyian ne kpa, uumace mba a imoshima. (Ôr Mbaromanu 2:14, 15.) Er ior kpishi ve kera dondon atindi a Bibilo cuku ga nahan kpa, ashighe kpishi ka se nenge mbagenev ve er kwagh u dedoo, ve gema ve palegh kwaghbo. Imoshima ka i yange mbagenev u eren aferakaa a vihin tsung. Luun er or môm ngu a imoshima ga nahan, u hen wer tar ne ma u hembe vihin ga he? Alaghga tsô se ungwa ior ve er aferakaa je i hemba kwagh u se ongo hegen la. Se mba a iwuese kpishi er Aôndo a ne uumace imoshima yô!

3. Imoshima ka kwagh u injaa u ka a wase or tsung u eren kwagh u una wase tiônnongo nena?

 3 Er ior kpishi ve soo u tsaase imoshima ve ga nahan kpa, ior mba Yehova yô, ka kwagh u ve soo je la. Ve soo ér imoshima ve i mgbegha ve u eren kwagh u a zough sha kwagh u Mkaanem ma Aôndo ma tese ér ka u vough la, shi palegh u ma tese ér ka u bo la. Or ka nana tsaase imoshima i nan tsembelee yô, i wase nan tsung u eren kwagh u dedoo u una na tiônnongo una za hemen u lun ken mzough yô. Nahan kpa, u Orkristu tsaase imoshima i nan shi eren tom a mi la saa sha u henen kwagh u Bibilo i er la tseegh tsô ga. Bibilo ter imoshima i dedoo man jighjigh u nan kua dooshima imôngo. Paulu nger wener: “Ishimaveren i ityesen ne yô, ka dooshima u a dugh ken ishima i wang, man imo i dedoo i ken ishima man shi jighjigh u lun a imanger ga la.” (1 Tim. 1:5) Aluer se mba tsaase imoshima yase shi dondon i yô, Yehova una seer doon se ishima shi jighjigh u nan wase una hemba taver. Jighilii yô, gbenda u se eren tom a imoshima yase la ka u tese er Aôndo a doo se ishima, man er ishima yase i lu ker, shi i sar se tsung u eren ishima i Yehova la. Mimi yô, imo i ken ishima yase la ngi i tese imba or u se lu jim jim yô.

4. Se fatyô u tsaase imoshima yase nena?

4 Kpa se tsaase imoshima yase nena? Igbenda i vesen i se fatyô u eren kwagh ne yô, ka u ôron Bibilo hanma shighe, shi gbidyen kwar sha mi, shi sônon Aôndo ser a wase se u eren sha kwagh u se hen la. Kwagh ne tese ér gba u se er kwagh a hemba u fan atindi man akaa a mimi a ken Bibilo la. Gba u Bibilo i se lu henen la ia wase se, se hemba kaven kwagh u Yehova man mlu na man aeren a na, kua kwagh u a soo shin a soo ga la. Shi ka se sôr imoshima yase sha u ia lu dondon igbenda i Yehova Aôndo yô. Kwagh ne ka a mgbegha se se keren u hemban lun er un nahan cii.

5. Se lu timen sha nyi ken ngeren ne?

5 Nahan cii kpa alaghga se pine ser: Imoshima i i tsaase i tsembelee la ia fatyô u wasen se shighe u i gbe u se tsua akaa a se er la nena? Se fatyô u tesen icivir sha kwagh u imoshima i Mbakristu mbagenev i ne ve ian u eren la nena? Shi imoshima yase ia fatyô u mgbeghan se u eren ityom i dedoo nena? Yô, de se time nen sha igbenda ityar i se fatyô u eren tom a imoshima i i tsaase i tsembelee yô. Ka igbenda shon je ne: (1) twersôron, man (2) iemberyolough, man (3) tom wase u pasen kwagh.

EREN KWAGH AKUMA AKUMA

6. Ka sha kwagh u nyi nahan ior ka ve pine mbampin shi i gba u vea tsua kwagh u vea ere?

6 Bibilo taver se ishima ér, se palegh aeren a bo shi se eren kwagh akuma akuma, er sha kwagh u kwaghyan man kwaghman nahan. (Anz. 23:20; 2 Kor. 7:1) Er i lu u se bee iyol shi se gbaan angev nahan kpa, aluer se mba dondon atindiakaa a Bibilo yô, se fatyô u kuran iyol yase er se fetyô la. Ken ityar igen yô, mcimbim ma ken iyouci man mbi ityôô mbi. Ashighe kpishi, anmgbianev mba nomso man mba kasev ka ve nger afishi a ubranci asev washika ér, i pase ve kwagh u ma twer u ve soo u sôron yô. Ve kpishi ka ve pine ér, “Doo u or u civir Yehova nana lumun imba twer ne je kpa?”

7. Se tsua kwagh u se er sha kwagh u twersôron nena?

7 Afishi a branci shin mbatamen mba ken tiônnongo mba a ian i tsuan twer sha ci u ma Orshiada ga, aluer nan pine ér i ôr nan kwagh u nana er je kpaa. (Gal. 6:5) Nahan kpa, vea fatyô u pasen nan kwagh u Yehova a kaa, u a gbe a zough sha kwagh u nan soo u eren la yô. U tesen ikyav yô, gba u Orkristu nana umbur kwagh u Bibilo i wa ér, “nyagh nen . . . awambe” la. (Aer. 15:29) Kwagh la una na yô, Orkristu nana palegh u tsuan twer u i gbe u a ta nan awambe, shin lumun ér i er nan twer a mzeram ma  awambem ma lun nyian shin lun mngerem mngerem shin lun pupuu gayô lun tiange tiange la. Heela tseegh ga, kwagh ne shi una wase imoshima i Orkristu zum u nan lu tsuan ma twer u i gbe u a er nan a aveghemakaa a i dugh ken atô a awambe a a se ter sha heen ne kpaa. * Nahan kpa, ka kwaghwan u Bibilo u ugen u nyi una wase se zum u se soo u tsuan ma twersôrono?

8. Mbafilipi 4:5 una wase se sha kwagh u twersôron nena?

8 Anzaakaa 14:15 kaa ér: “Orlanenkwagh ka nan gba nan jighjigh sha hanma kwaghôron tsô, kpa orfankwagh yô, ka nan ver ishima sha zende u nan.” Iangev mbigen yô, mba a zua a icigh sha mi ga. Sha nahan yô, gba u se wa ikyo sha kwagh u itywersôron igen i ior ve senge ér i doo, kpa i lu ukaaer tsô la. Icighan jijingi yange mgbegha Paulu nger ér: “Ior cii ve̱ fa ishimawan yen doo doo.” (Fil. 4:5) Ka sea lu a ishimawan shin sea eren kwagh akuma akuma yô, kwagh la kpa a wase se, se palegh u geman ishima yase cii nan sha kwagh u tweregh, je yô, akaa a ken jijingi kera gban se kwagh ga la. Aluer se de twersôron u hingir kwagh u vesen ken uma wase yô, se fatyô u hingir ior mba wan ayol a ase ikyo tseegh. (Fil. 2:4) Akaa ken jijingi hemba hanma kwagh cii, nahan ka a va sha kwagh u twersôron yô, se wa ishima, se eren kwagh akuma akuma.—Ôr Mbafilipi 1:10.

Ka u kighir mbagenev wer ve er kwagh er u nenge laa? (Nenge ikyumhiange i sha 9 la)

9. Mbaromanu 14:13, 19 ôr kwagh u a zough sha kwagh u tsuan twersôron nena, man kwagh u tweregh una fatyô u van a mpav nena?

9 Orkristu u nan eren kwagh akuma akuma nan sendegh ér ior ve er kwagh sha mnenge u nan keng ga. Ken tar ugen ken veghertar u Yuropa la, anmgbian ugen vea kwase na lu yôôn sha gbashima ér i yaan akaayan agen, i palegh agen. Ve taver anmgbianev mbagenev ishima ér ve ya akaayan ne, kpa anmgbianev mbagenev venda. Shighe kar yô, anmgbianev mba ve ya akaayan ne ve zua iwasen er anmgbian la vea kwase ve kaa la ga, nahan ishima vihi ve ker. Anmgbian la vea kwase na yange ve lu a ian i tsuan u yan akaa a ve soo u yan la, geman palegh agen. Nahan kpa, ve lu eren kwagh akuma akuma, palegh u van a mpav ken tiônnongo sha kwagh u twersôron je he? Sha shighe ugen la, Mbakristu mba ken Roma lu a mbamnenge kposo kposo sha kwagh u kuran ayange shi yan akaayan agen. Paulu yange wa ve kwagh ér nyi? Sha kwagh u kuran ayange la, a kaa ér: “Orgen ka nan nenge er iyange igen i hemba igen yô. Orgen di yô nan nenge er ayange cii nga kwagh môm yô. Hanma or yô, i̱ wanger nan ken ishima i nan doo doo je.” Yange gba hange hange u vea na mbagenev gbev mbu nôngon ga.—Ôr Mbaromanu 14:5, 13, 15, 19, 20.

10. Gba u se tese icivir sha akaa a mbagenev ve tsough la sha ci u nyi? (Nenge foto u a lu sha mhii u ngeren ne la.)

10 Aluer se kav kwagh u imoshima i ma anmgbian i ne nan ian u eren la ga kpa, doo u fese je se kure ikyaa ser nan er kwagh sha mi  ga, shin se nenge ser doo u se kighir nan nana er kwagh ugen kposo ga. Alaghga tsô imoshima i nan ngi a “taver” ga, nahan gba u nana seer tsaase i, shin imoshima i nan ka i na nan her kwagh sha igbenda igen za kar ikyaa inya yum. (1 Kor. 8:11, 12) Shighe ugen di yô, alaghga a lu se ayol a ase a gba u se tôv imoshima yase, i adooga a gba u se seer tsaase i sha akaawan a Aôndo la ye. Ka a va sha kwagh u twersôron nahan yô, i gba u hanma wase nana kegh iyol u tsuan kwagh u a doo nan la iyol i nan, shi hanma kwagh u a dugh ker cii, ngula ka kwagh u nan.

ZUA A MSAANYOL SHA U EREN IEMBERYOLOUGH INJAA

11, 12. Shighe u se lu tsuan iemberyolough i se er yô, ka kwaghwan u Bibilo u nyi i doo u se umburu?

11 Yehova gba uumace sha gbenda u vea fatyô u zuan a msaanyol sha u eren iemberyolough yô. Solomon nger wener “shighe u ahan a sen” man “shighe u yaren kwan” ngu. (Orpa. 3:4) Kpa ka hanma iemberyolough cii i wasen shin i ne se mmem shin myôhôryol ga. Shi doo u se er iemberyolough a za kar ikyar inya, shin se shi sha iemberyolough i eren ga. Imoshima yase ia fatyô u wasen se u zuan a msaanyol sha u eren iemberyolough injaa shi zuan a iwasen ker nena?

12 Ruamabera ta se icin sha kwagh u “aeren a iyolough.” Aeren a iyolough ne ka “idya man hôngor man ijimba i eren, man u civir akombo man ahir a eren man ihyom i kôron man iyongo i keren man iwuhe man ishima i nyoon man u wan iyol you ikyo tseegh, man u hendan akaa, man mbampav, man mtôm man ihyundugh ki msôrough man ugurgurmbaakaav.” Paulu nger ér “mba ve eren ambaakaa ne yô, vea ya dyako u tartor u Aôndo ga.” (Gal. 5:19-21) Sha nahan yô, se fatyô u pinen ayol a ase ser: ‘Imoshima yam ka i mgbegham u palegh anumbe a i eren sha ipila shin sha ishimavihin shin sha gesa, shin a tesen ér tar wam hemba doon la kpa? Ka i tam icin shighe u m tagher a imeen i nengen fiim i i tese ijimba shin idya shin msôrom ma hunden shin tsav kpa?’

13. Kwaghwan u a lu ken 1 Timoteu 4:8 man Anzaakaa 13:20 la, una wase se sha kwagh u iemberyolough nena?

13 Shi Bibilo ngi a akaawan a a fatyô u wasen se u tsaase imoshima yase sha kwagh u iemberyolough yô. Môm ken akaawan ne yô, ka u a kaa ér “u karen iyol, i̱ taver la tseegh yô, wa ngun a inja kpeghee” la. (1 Tim. 4:8) Ior kpishi kav nahan ér aluer or nan ngu eren anumbe akuma akuma hanma shighe yô, ka nan lu gbang gbang shi i taver nan iyol shi ishima i nan i eren tom sha inja. Aluer se soo u eren anumbe vea mbagenev nahan, doo u a lu hanma or ciilii? Anzaakaa 13:20 kaa ér: “Zende a mbafankwagh imôngo, nahan we kpaa ú hingir orfankwagh, kpa ijende i abumeaior yô, ia zua a ican.” Kwagh ne tese ér, gba u se de imoshima yase i Bibilo i tsaase i la, i wase se u tsuan iemberyolough i se er la sha kwaghfan.

14. Gumkwase ugen yange er nyi sha u dondon kwagh u i nger ken Mbaromanu 14:2-4 laa?

14 Anmgbian Christian vea kwase na Daniela ve mar ônov mba kasev uhar, mba ve hie yô. Christian kaa ér: “Yange se lam sha kwagh u iemberyolough shighe u se lu eren mcivir wase u hen tsombor u aikighe la yô. Se lumun ser igbenda igen i eren iemberyolough doo, kpa igen doo ga. Ka unô ve lu ior mba injaav mba i doo u se luun imôngo a ve? Wan wase u kwase ugen la kaa ér, ka a due ahumbe ken makeranta yô, Mbashiada mbagenev mba ve lu agumaior la ve eren kwagh sha gbenda u un nenge ér doo ga yô. Maa un kpa i sar un u eren kwagh er ve nahan. Se kaa ser hanma wase nan ngu a imoshima i nan, nahan gba u nana de ér i hemen nan u tsuan kwagh u i doo u nana er la, kua mba nan soo u eren vea ve la.”—Ôr Mbaromanu 14:2-4.

Imoshima you i Bibilo i tsaase i la ia wase u palegh akaabo (Nenge ikyumhiange i sha 14 la)

15. Aluer se time sha kwagh u i nger ken Mateu 6:33 la yô, una wase se shighe u se lu wan agoyol u eren iemberyolough la nena?

 15 Shi kwagh ugen yô, ka shighe u se er iemberyolough la. Ka u wa agoyol u za eren iemberyolough sha shighe u eren akaa a ken jijingi, er u zan mbamkombo shin duen kwaghpasen shin henen kwagh sha tseeneke laa? Shin ka u yem eren iemberyolough shighe u i gbe u u er akaa a ken jijingi laa? Ka akaa a nyi nahan a hembe gban we ishima? Yesu kaa ér: “Kpa vande keren nen tartor Na man perapera Na, man akaa ne cii á seer ne a ye.” (Mat. 6:33) Imoshima you ka i umbur we u eren akaa a hange hange, er Yesu a we se kwagh nahan kpa?

TAVER ISHIMA U EREN ITYOM I DEDOO

16. Imoshima yase ka i taver se ishima u pasen kwagh nena?

16 Imoshima i dedoo ngi te se icin ér se palegh kwaghbo tseegh ga, ka i mgbegha se u eren ityom i dedoo kpaa. Môm ken ityom i dedoo ne yô, ka u pasen kwagh sha uya uya man shighe u ian i dugh yô. Imoshima i Paulu yange i mgbegha un u eren kwagh ne. A nger ér: “I kighir mo a kighir je. Aluer me ôr Loho u Dedoo ga yô, kwagh á tserem.” (1 Kor. 9:16) Ka sea dondo ikyav na la yô, imoshima yase i ôr se, i kaa a vese ér se mba eren kwagh u vough. Shi ka sea pasen mbagenev loho u dedoo yô, se wase ve u tsaase imoshima ve. Paulu kaa ér: “Se mba duen a mimi ken igbar, se mba pasen ayol a ase sha ci u imo i ken ishima i hanma or sha ishigh ki Aôndo.”—2 Kor. 4:2.

17. Anmgbian u kwase ugen yange dondo kwagh u imoshima na kaa un la nena?

17 Shighe u anmgbian u kwase Jacqueline lu anyom 16 la, a hen gbaa u sainsi u sha kwagh u uma la ken makeranta. Yange i pase un kwagh u uma gba duen abu tsô la tsembelee. A kaa ér: “Imoshima yam yange i na yô, i taver mo u wan zwa sha ityesen la ken klase er m vanden wan sha akaa agen nahan la. M lumun a ityesen i uma gba duen abu tsô la ga. M za kohol tica wam, m pase un mnenge wam. Kwagh u kpiligh mo iyol yô, a vihi ishima a mo ga, kpa a nam ian ér m lam a mba ken klase wam cii sha kwagh u igbetar.” Er Jacqueline dondo kwagh u imoshima na, i Bibilo i tsaase i la kaa un la yô, saan un iyol tsung. Nahan imoshima you ngi mgbeghan we u eren kwagh u vough kpa?

18. Saa se u lun a imoshima injaa sha ci u nyi?

18 Awashima wase ka a lu u dondon igbenda i Yehova kua atindi a na ken uma wase yô, i doo kpen kpen. Nahan ka imoshima yase ia wase se u eren kwagh ne ye. Aluer se uve ityough u henen Mkaanem ma Aôndo shi gbidyen kwar sha mi, shi eren kwagh u se hen la yô, se tsaase imoshima yase. Nahan imoshima yase ia lu iyua i dedoo i ia hemen se sha inja u civir Aôndo yô!

^ par. 7 Nenge kwagh u i nger ken takerada u ‘Lu Nen ken Dooshima u Aôndo’ la, peeji 215-218.