Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

Mcieriyol u ken Hemen

Mcieriyol u ken Hemen

Shighe kpuee Satan kua azôv na cii a tim ve kera

Shighe kpuee yô Satan kua azôv a na cii vea kera zua a ian i tsughun uumace ga. Yehova vande zendan ve kera sha. (Mpase 12:9) Ken hemen kpuee yô, shi Aôndo una tagher vanger a Satan kua shi azôv a na la kpaa. Ken mpase u Aôndo na la, apostoli Yohane nger er: “Shi m nenge ortyom u Sha lu senen Sha, lu a ishindan i ihungwa i i ze kweng la shi lu a ishiligh ku vesen ken uwegh nagh kpaa. Tsô a kôr darakon, ka tseiyô u a lu diabolo man Satan kpaa la, a kange un, una lu uikangen zan zan anyom dubu, a kende un shin ihungwa i i ze kweng la a cir i a ver ikav sha mi sha u a̱ de kera tsughun akuraior ga, saa anyom dubu aa kuma ve.” (Mpase 20:1-3) Ken masejime yô, Diabolo kua azôv a na la cii a tim ve kera gbem sha won.—Mpase 20:10.

Aferaior a sha tar kpaa a tim a kera.—Pasalmi 37:9, 10; Luka 13:5.

 Mbakpenev Vea Nder!

Mbakpenev vea nder vea lu hen tar ne

A va karen a Satan kua azôv kera yô, Yehova una va uumace a averen kpishi. Umbur wer mbakpenev mba a uma kimi ga, kwagh je ngu ker ga. Yesu kar ku sha mnya—mnyam ma yaven mem mem a mnyam ma cien shio. (Yohane 11:11-14) A vande eren kwagh la sha ci u a vandefan er shighe ngu van u mba ve lu yaven shin ku cii a nder ve. A kaa er: “Shighe ngu van u mba ve lu shin iwar cii . . . vea due kpaa.”—Yohane 5:28, 29; nenge Aerenakaa 24:15.

Á nder ve vea lu sha tar heen. U shi yôôn ikyu i ior la yô, abaver a saaniyol a lu yôôn mnder u ior shin ku! Á lu kwagh u nan iember kpishi u ngohol mbadoonshima mba vea lu anden duen shin iwar la!