Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

 VEGHER U SHA 4

Gbenda u Vihin Inyaregh sha Inja

Gbenda u Vihin Inyaregh sha Inja

“Awashima ka a taver sha mhen.”—Anzaakaa 20:18

Se cii kwagh gbe se a inyaregh sha ci u kuren mbamgbe mba icombor yase. (Anzaakaa 30:8) Kera ga kpa, ‘inyaregh ki kor or.’ (Orpasenkwagh 7:12) Alaghga a taver we u lamen vea kwase wou shin nomou sha kwagh u inyar, kpa de deen nen inyaregh ki vaan a zayol ken ivese yen ga. (Mbaefese 4:32) Doo u kwase man nom vea na ayol a ve jighjigh shi vea gba zwa môm zum u ve lu tsuan kwagh u vea er sha inyar yô.

 1 GBA KWARNYAR TSEMBELEE

KWAGH U BIBILO I KAA YÔ: “Ka anti ken a ven a lu nan ka maan gôgôyou u taven sha, nana kera tema nana vande ôron inyaregh ki maan a mi la ga, sha u nana fa shin nan ngu a kwagh u nana kure i a min kpaou?” (Luka 14:28) Ka a inja u ne tema imôngo ne hen sha gbenda u ne vihin inyaregh yenegh la. (Amoshi 3:3) Zua nen zwa sha kwagh u i gbe u ne yam la, man ishe i ne fatyô u kimbin la. (Anzaakaa 31:16) De gbe yamen nen kwagh tsô ner ne mba a inyaregh ki yamen ga. Palegh nen anzô a gban. Vihin nen inyaregh ki ne lu a mi tseegh.—Anzaakaa 21:5; 22:7.

KWAGH U NE FATYÔ U EREN YÔ:

  • Aluer ne yam kwagh u hange hange man inyaregh neer her yô, zua nen zwa sha kwagh ugen u ne er a ki yô

  • Aluer ne mba vihin inyaregh nyôron ken anzô yô, er nen kwagh u una wase ne ne pande inyaregh ki vihin yô. U tesen ikyav yô, ne fatyô u eren kwaghyan wen, a u za yamen kwaghyan ken won la

 2 EREN KWAGH SHA MIMI SHI LU A MNENGE U VOUGH SHA KWAGH U INYAR

KWAGH U BIBILO I KAA YÔ: “Ôron nen kwagh sha mimi, hanma or a orgen.” (Sekaria 8:16) Ôron nomou shin kwase wou inyaregh ki u zough a mi man ki u vihin la sha mimi.

Hanma shighe u ú lu tsuan kwagh u vesen u ú er a inyaregh you cii yô, lam a kwase wou. (Anzaakaa 13:10) Aluer ne mba lamen sha kwagh u inyar yô, ne za hemen u lun ken bem ken ivese yen. De nengen wer inyaregh ki u zough a mi la ka ki you ikyangegh ga, kpa tôô wer ka ki tsombor wou cii.—1 Timoteu 5:8.

KWAGH U NE FATYÔ U EREN YÔ:

  • Gba nen zwa môm sha iyenge inyar i mô wen nana vihi a u ôron orgen shio kpa, a lu kwagh ga la

  • De keghen wer zayol a va due cii man ne lam sha kwagh u inyar ga