Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

Kav Jighjigh Ve u Nan

Se fatyô u zuan a mtsera hegen sha u henen kwagh u nomso man kasev mba jighjigh mba Bibilo i er kwagh ve la nena?

Ashighe

Ashighe man umaape vea wase u u nengen a ajiir a mbajighjigh mba i er kwagh ve ken Bibilo mbara lu la, ken ishima you.

Washika u Mbahemenev mba Shin Itine

Mbahemenev mba Shin Itine mba taver hanma or cii ishima ér nana zua a mtsera sha u ôron shin henen takerada ne sha tseeneke u nan man vea tsombor u nan sha gbashima.

Mhii

Bibilo ôr akaa a mimi kpishi sha kwagh u nomso man kasev mba jighjigh. Se er nan ve se zua a mtsera ken ikyav i ve ver laa?

ABEL

“A Kpe, kpa . . . Ngu Ôron Kwagh Her”

Shin er Bibilo i er kwagh u Abel kpishi ga nahan kpa, ka nyi se fatyô u henen sha kwagh u na kua jighjigh u nan na laa?

NOA

Yange “Zenden Vea Aôndo Imôngo Je”

Noa vea kwase na yange ve tagher a mbamtaver mba nyi shighe u ve lu yesen ônov vev laa? Yange ve tese ér mba a jighjigh u nan shighe u ve lu gban tso la nena?

RUTU

“Henpe Ú Za Cii, Mo Kpaa Me Za”

Er nan ve Rutu yange kegh iyol u undun tsombor na kua tar na? Ka aeren a dedoo a nyi yange lu a mi ve doo Yehova ishima yumu?

RUTU

Lu “Kwase U Injaa”

Ivese i Rutu vea Boashi la ngi a inja kpishi sha ci u nyi? Ka nyi se fatyô u henen hen Rutu man Naomi sha kwagh u tsomboro?

HANA

A Pase Aôndo Ishima Na ken Msen

Jighjigh u Hana na Yehova la yange wase un u wan ishima a mtaver u lu inja er una fatyô a mi ga la.

SAMUEL

A ‘Vese sha Ishigh Ki Ter’

Ka nyi ken uma u Samuel yange i kaha kposo a mbayev mbagenev ciilii? Ka nyi yange i na ve Samuel seer lun a jighjigh u nan shighe u lu ken tabernakel laa?

SAMUEL

A Tagher a Akaa a Nan Un Iyolkpen, kpa A Yina Ishima Ga

Se cii se mba tagher a atsan kua akaa a nan se iyolkpen sha kwagh u jighjigh u nan wase. Ishimawan i Samuel la tese se nyi?

ABIGAIL

Yange Er Kwagh sha Kwaghfan

Abigail yange tagher a mtaver ken ivese na kpa yina ishima ga nahan, kwagh la tese se nyi?

ELIYA

A Sue Mcivir u Mimi

Se dondo ikyav i Eliya zum u se tagher a mbanyiman kwagh u Bibilo i tese nena?

ELIYA

A Lu Tsevaa shi A Gba Uwer u Keghen Ga

Eliya yange tese ieren i nyi shighe u lu eren msen kenghen ér Yehova a kure ityendezwa na laa?

ELIYA

Aôndo Na Sur Un Ishima

Lu nyi i er ve Eliya ure je tôm ku?

YONA

Mbamtsum Nav Tese Un Kwaghfan

U fatyô u zungwen Yona sha mciem ma lu a mi ve lu yevese ityom laa? Kwagh u Yona tese se akaa a injaa sha kwagh u mhôônom ma zungwen ma Yehova kua ishimawan na.

YONA

A Hen Kwagh u Mhôônom ma Zungwen

Kwagh u Yona la una wase se u nengen iyol yase er i doo u se nenge la nena?

ESETER

A Er Kwagh sha u Yiman Ior mba Aôndo

Cii man u tese dooshima u tangen ior ga la, er Eseter nahan yô, a gba u u taver ishima shi u lu a jighjigh u nan.

ESETER

A Tese Kwaghfan man Ishimataver, shi Tange Iyol Ga

Eseter yange er kwagh a iyol tangen shio sha ci u Yehova man ior mbaaôndo nena?

MARIA

“Nenge, Mo Kpankwase u Ter, M Ngun”

Ortyom Geberiel yange pase jighjigh u nan u Maria nahan Maria er nena? Ka aeren a doon agen a nyi kpa Maria lu a mini?

MARIA

A Lu a Akaa Ne “ken Ishima Lu Henen sha Mi”

Akaa a Maira nenge a mi ken Betelehem yange na yô, seer nan uityendezwa mba Yehova jighjigh.

YOSEV

A Kura Tsombor Na, A Koso U, A Vôr Ga

Yosev yange kura tsombor na nena? Er nan ve yange yem a Maria man Yesu ken Igipiti?

MARTA

“M Vande Nan Jighjigh Kera Je”

Shin er Marta lu zungwen tsung nahan kpa, yange tese jighjigh na u nan nena?

PETER

Á De Mciem man Akperan a Tan

Akperan a tan nga a tahav mbu aa fatyô u vihin jighjigh u nan wase yô. Kpa Peteru de mciem man akperan a tan sha u dondon Yesu.

PETERU

A Tile sha Mimi Shighe u Tagher a Akaa a Karen Jighjigh Na Yô

Jighjigh u nan u Peteru kua mtil sha mimi na yange wase un lumun mkôôm u Yesu nena?

PETER

A Hen u Den Mbagenev Kwaghbo hen Ortesen

Ka nyi Yesu yange tese Peteru sha kwagh u den mbagenev kwaghbo? Yesu yange tese ér u de Peteru kwaghbo nena?

Mkur

U er nan ve u za hemen u lun a jighjigh u nan kua ishimaverenkeghen you la her taveraa?