Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

 VEGHER 48

I Nder Wan u Kwasecôghol Shin Ku

I Nder Wan u Kwasecôghol Shin Ku

Hen shighe u ura kera nôô ken Iserael ga hemba anyom atar la, Yehova kaa a Eliya ér: ‘Yem ken Sarefati, kwasecôghol ugen ker a za naan we kwaghyan.’ Eliya za sôôn hen geri la yô, a ta ashe a nenge kwasecôghol u kungun ican, lu sangen ayegher a ikyon, ikyua a hunda u nyôron ken geri la. Eliya maa kaa a na ér a na un mngerem cuku tseegh una ma. Kwase la ngur zan u za van a mngerem yô, Eliya yila un kaa ér: ‘Vaan mo a ankwaghyan kpaa.’ Kpa kwasecôghol la gema kaa a na ér: ‘Kwaghyan ngu u me na u ga. Mwem kua mkurem shi cuku tseegh. Ka u me mase eren kwaghyan me ya vea wan wam.’ Kpa Eliya kaa a na ér: ‘Yehova kaa ér, aluer u erem kwaghyan yô, mwem ou man mkurem ou ma a bee ga, zan zan ura ua va hide a hii u nôôn.’

Tsô kwasecôghol la yem za er profeti u Yehova kwaghyan. Nahan kwasecôghol la vea wan na cii, kwaghyan ve kera bee ga zan zan ura va hide hii u nôôn ken tar la, er Yehova tôndo zwa nahan. Hanma shighe yô, mtem nam ma lu a mwem shimi poo, shi asegh a mkure na a lu a mkurem ker poo.

 Kpa kwagh u vihin tsung va er. Wan u kwasecôghol la va gba angev kpoo, maa kpe. Kwase shon maa zamber a Eliya ér a wase un. Tsô Eliya kôr wan ne unde yem a na sha kpoyou u sha. A za gbir un sha gambe, maa a er msen, a kaa ér: ‘Yehova, wea lumun yô, nder wan ne.’ U fa er i hii ve kwagh u Eliya sôn Yehova ér a er ne, yange una lu kwagh u kpiligh iyol hen shighe la kpa? Sha ci u er i gba je i lu a vande nderen or shin ku ga. Shi kwasecôghol ne vea wan na ve lu Mbaiserael ga.

Nahan kpa, yange i nder wan la, hide hii u ôôn! Eliya maa kaa a kwasecôghol la ér: ‘Nenge! Wan wou ngu uma.’ Nahan saan kwase la iyol je a kaa a Eliya ér: ‘Mimi je u ngu or u Aôndo. M fa nahan sha ci u u ôron kwagh u Yehova a kaa ér we u ôr tseegh, shi hanma kwagh u u ôr cii ka a kure sha mi vough.’

“Nenge nen ugugôô, mba lee ga, mba sondo kpaa ga, mba a ityumbe ga, mba a una kpaa ga, nahan kpaa Aôndo koson ve; ne ne hemba inyon inja tsung je gaa?”​—⁠Luka 12:⁠24