Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha itinekwagh i vesen i sha uhar

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tiv

Hen Akaainjaa ken Bibilo

 VEGHER 96

Yesu Tsua Saulu

Yesu Tsua Saulu

Saulu yange lu Orromanu u i mar un hen geri u Tarsu yô. Lu Orfarishi u fan Atindi a Mbayuda tsema tsema, shi kôr Mbakristu ihyom kpishi. Yange a za kôr Orkristu hen ya u nan, a lu kwase shin nomsoor kpaa, a kange a yem a nan a za wuhe ken purusu. Zum u ikpelaior i toron asema ta orhenen Sefanu awen zan zan kar kpen la kpa, Saulu tile her lu nengen.

Saulu yange lu kôron Mbakristu mba ken Yerusalem wuhen kpa kuma un ga. Nahan a tôô ian hen pristi u tamen ér una za kôr Mbakristu mba ken Damaseku kpaa. Tsô a yem zan zan a za zurum a Damaseku. Ica i gbe ga yô, iwanger due sha aôndo kase un, mondo gande un je a gba inya. Maa a ungwa or pine un ér: ‘Saulu, er nan ve u lu eren mo icana?’ Saulu gema pine ér: “Ka We ana?” Maa a ungwa ér: ‘Ka Mo, Yesu u u lu eren mo ican ne! Kpa nyôr ken Damaseku, tsô u fa kwagh u i gbe u ú er yô.’ Her ave ave je maa Saulu pir ashe, nahan ior mbagenev kôr un uwegh nyôr a na ken Damaseku.

Orkristu u jighjigh ugen lu ken Damaseku, iti na ér Anania. Yesu ôr a na ken mpase u sha mnenge ér: ‘Za hen ya u Yuda, sha godobi u i yer ér Nôô la, za pine orgen her, iti na ér Saulu.’ Anania gema kaa ér: ‘Tere, m fa hanma kwagh u or la! Ngu kôron mbahenen ou wuhen ken purusu!’ Kpa Yesu kaa a na ér: ‘Za hen a na. M tsua un mer a za pase loho u dedoo ken ityar kpishi.’

Anania za zuan a Saulu yô, a kaa a na ér: ‘Saulu, anmgbian, Yesu tindim ér m va bugh u ashe.’ Her ave ave je maa ashe a Saulu hide bugh. Tsô a hen kwagh u Yesu, shi a hingir or u dondon un. Mba eren Saulu batisema kera yô, a hii u pasen kwagh ken ushinagoge vea Mbakristu mbagenev. Shighe u Saulu lu tesen ior kwagh u Yesu la, u nenge er yange a kpiligh Mbayuda iyol kpa?  Ve lu kaan ér: ‘Ka or u yange lu keren mbahenen mba Yesu ér una kôr ve una wua ne gaa?’

Saulu za hemen u pasen ior mba ken Damaseku kwagh anyom atar. Nahan Mbayuda kôr Saulu ihyom je ve lu keren gbenda u wuan un. Kpa anmgbianev fa kwagh u Mbayuda soo u eren la, nahan ve wase Saulu yevese due ken gar la kera. Yange ve wa un shin ikyese, ve ta kor sha mi ve due a na ken won hen ian i sha kpekpe u gilgar, ve sen a na teghelee va hungwa shin inya.

Saulu hiden yemen ken Yerusalem yô, a za nôngo ér una kohol anmgbianev mba ve lu ker la. Kpa ve lu cian un. Tsô orhenen ugen u fan kwagh, iti na ér Barnaba, va a Saulu hen mbaapostoli va pase ve wang ér Saulu gema ishima sha mimi. Saulu maa hii u pasen loho u dedoo sha gbashima vea nongo u Kristu u ken Yerusalem la. Ken masejime yô, i va gema yilan un ér Paulu.

“Kristu Yesu va shin tar sha u yiman mbaasorabo, man ken ve yô, ka mo m hembe ye.”—1 Timoteu 1:15