Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

 VEGHER 86

Yesu Nder Lasaru Shin Ku

Yesu Nder Lasaru Shin Ku

Yesu yange lu a azende atar, a yange doo un ishima kpishi yô. Ve yô, lu Lasaru man anmgbianev nav mba kasev uhar, Maria man Marta. Ya ve lu hen angeri u Betani. Iyange igen la, Maria man Marta tindi ér i za fese i za ôr Yesu ér: ‘Lasaru gba angev. Wea lumun yô va fele!’ Hen shighe ne, Yesu per Ifi u Yordan, lu yande la. Kpa Yesu za fele ga. Lu her zan zan, ayange ahar nga karen yô, a kaa a mbahenen nav ér: ‘Se za nen ken Betani. Lasaru ngu yaven, nahan me za nder un.’ Mbaapostoli gema kaa a na ér: ‘Aluer Lasaru ngu yaven yô, tese ér angev nav mbua bee.’ Yesu maa ôr ve wang ér: ‘Lasaru kpe.’

Yesu za nyôron ken Betani yô, i ii Lasaru tsa shin uwar kuma ayange anyiin. Ior kpishi va, lu va kumbur Marta man Maria. Marta va ungwan ér Yesu va yô, a kar ayem a za kohol un. A kaa a Yesu ér: ‘Tere, wea lu heen yô, anmgbian wam ma a kpe ga.’ Yesu gema kaa a na ér: ‘Anmgbian wou una nder shin ku. U na kwagh ne jighjigh kpa, Marta?’ Marta kaa ér: ‘M na jighjigh mer una nder shighe u a va nderen ior shin ku la.’ Yesu maa kaa a na ér: ‘Mo m ngu mnder u shin ku man uma.’

Tsô Marta hide za ôr Maria ér: ‘Yesu va.’ Maria maa kar ayem gba yevese zan ape Yesu lu la, ior kpishi mough dondo un ijime. Maria za gba hen angahar a Yesu, lu vaan je lumun u huan ga. A kaa ér: ‘Tere, wea lu heen yô, anmgbian wase ma a kpe ga!’ Tsô er Yesu nenge Maria lu vaan kpishi yô, un kpa a hii u vaan. Ikpelaior la nengen Yesu a mliam sha ashe yô, ve kaa ér: ‘Nenge Lasaru a doo Yesu ishima sha wono.’ Kpa mbagenev pine ér: ‘Er nena a war ijende na ga?’ Tsô Yesu er nena?

Yesu maa kar za hen uwar u Lasaru. Yange i cir zege iwen sha zwa u uwar shon. Tsô Yesu kaa ér: ‘Menger nen iwen la kera.’ Marta gema kaa a na ér: ‘A kpe kuma ayange a anyiin je! Una huma hegen.’ Nahan kpa, ve menger iwen la kera, Yesu maa er msen kaa ér: ‘Tere, m sugh u kpishi er ka u ungwa msen wam yô. M fa u ungwan msen wam hanma shighe cii, kpa m ngu zamber a we ken igbar mer ior mban ve fa er i lu we u tindim yô.’ Been yô, a genger imo a kaa ér: “Lasaru, due ken won!”  Tsô kwagh u kpilighyol er: Lasaru va due ken uwar la, lu a tsar ikyondo u pupuu iyol, u yange i kange un ker kpene kpene, i ii un a mi la. Yesu maa kaa ér: “Sagh nen un, a̱ yem.”

Ior mba nengen kwagh ne yô, mbagenev kpishi na Yesu jighjigh. Kpa mbagenev yem za ôr Mbafarishi kwagh u ve nenge la. Hii shighe la je, Mbafarishi gba nôngon ér vea wua Lasaru kua Yesu cii. Tsô apostoli u Yesu ugen, u i yilan ér Yuda Isekarioti la, za hen Mbafarishi ken myer, za pine ve ér: ‘Aluer m wase ne ne kôr Yesu nahan, ne nam nyi?’ Ve kaa a na ér vea na un agbenger a azurfa 30. Yuda Isekarioti lumun, maa a gba nôngon ér ian i due, nahan Mbafarishi ve kôr Yesu.

“Aôndo u mimi la ka Aôndo u a yiman se yô, shi ka Yehova, Ter u Hemban Cii kpaa, a wasen se u waren ku ye.” —Pasalmi 68:20NW