Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

Hen Akaainjaa ken Bibilo

Takerada ne ua ôr u akaa a yange ken atô u anyom udubu imôngo yô, hii sha akaaôron a Bibilo a sha kwagh u igbetar zan zan shighe u i mar Yesu la man tom na u pasen kwagh kua u mve u Tartor.

Washika u Mbahemenev mba Shin Itine

Se hen kwagh a takerada ne nena?

Aôndo Gba Sha man Tar

Bibilo kaa ér Aôndo yange gba sha man tar. Er nan ve yange vande gban ortyom môm cii ve mase gban mbatyomov mbagenev kua uumace man akaa agen ciili?

Aôndo Gba Uumace mba Hiihii, Lu Nomsoor man Kwase

Aôndo yange gba uumace mba hiihii ver ve ken sule u Eden, lu nomsoor man kwase. Yange soo ér ve mar ônov shi ve gema tar cii u hingir paradiso.

Adam man Ifa Hemba Aôndo Ato

Kon môm ken sule u Eden yange u lu kposo a ikyon igen cii ken sule shon nena? Er nan ve Ifa yange ya ityamegh ki kon shono?

Ishima Vihi Un Gbem A Wua Or

Aôndo yange lumun naagh ku Abel, kpa venda ku Kain. Kain va fe nahan yô, ishima vihi un kpishi, nahan a er kwaghbo u vihin tsung.

Tso u Noa

Zum u mbatyomov mba hemban ato sen sha va vôso kasev shin tar yô, ve mar ônov mba ve kehe kpishi shi ve lu bamen ior yô. Nahan ipila lu hanma ijiir cii. Kpa Noa lu kposo​—⁠Yange Aôndo doo un ishima shi ungwan imo na.

Iorov Anigheni Nyôr ken Tar u Mbaaferev Kera Lu Ga Yô

Cii man Mngerem ma Deemee va sha tar yô, yange ura nôô zan zan ayange 40. Noa yange tsa ken tso vea tsombor na hemba inyom i môm. Ken masejime yô, ve va due ken tso la.

Gôgôyou u Babel

Ior mbagenev yange ve tsua ér vea maa zege geri kua gôgôyou i tav je i za ar sha kwavaôndo. Er nan ve Aôndo yange va nzughul ve zwa kpoo ve hingir u lamen ijô kposo kposo?

Aberaham man Sara Ungwa Imo i Aôndo

Er nan ve Aberaham man Sara yange ve undu akaa a ve eren hen geri ve la ve hingir u za zenden a zenden ken tar u Kanaan?

Ve Va Mar Wan u Nomso ken Masejime!

Yange lu u Aôndo una kure ityendezwa i er a Aberaham la nena? Lu u kwagh ne una kure sha wan u Aberaham u hana​—⁠Isaka shin Ishemael?

Umbur Kwagh u Kwase u Loti La

Aôndo er usu man sulfur sen haa sha Sodom man Gomora. Er nan ve yange i tim agar laa? Er nan ve i doo u se umbur kwagh u kwase u Loti laa?

I Kar Jighjigh u Nan u Aberaham

Aôndo yange kaa a Aberaham ér: ‘Tôô wan wou u môm môm la za nam naagh a mi sha uwo u Moria.’ Lu u Aberaham una er nena sha ikyaa ne ve a tese ér ngu a jighjigh u nana?

Yakob Ngohol Dyako

Isaka man Rebeka yange ve mar ônov mbaahinav mba nomso, ati a ve lu Isou man Yakob. Er i vande maren Isou yô, lu u una ya dyako u vesen. Er nan ve yange gema i na kera sha gbande kwaghyana?

Yakob Hime Iyongo Vea Isou

Yakob yange er nan ve zua a iveren hen ortyomo? Man yange hime iyongo vea Isou nena?

Kpan Ugen u Ungwan Imo i Aôndo Yô

Yosev yange eren kwagh u vough, nahan kpa ya ican kpishi. Sha ci u nyi?

Yehova Hungur a Yosev Mayange Ga

Shin er Yosev lu ica a tsombor na nahan kpa, Aôndo tese ér un ngu a na.

Yehova Hungur a Yosev Mayange Ga

Shin er Yosev lu ica a tsombor na nahan kpa, Aôndo tese ér un ngu a na.

Yobu Lu Nyi Oro?

Yange ungwa imo i Yehova shin er lu ican u eren nahan kpaa.

Mose Tsua u Civir Yehova

Shighe u Mose lu ankyundan la, ngô na er ayom war un.

Ageva u Yeghen Usu

Yange er nan ve usu la lu hian ageva la ga?

Atsan Atar a Hiihii

Farao yange na ior nav nyôr ken mtim sha ci u yange wa imanger gande u eren kwagh ugen u taver u eren ga yô.

Atsan Agen Ataratar Dondo

Atsan ne yange kaha kposo a atar a hiihii la nena?

Ican i sha Pue

Ican ne yange i vihi je Farao u wa imanger la je kpa gande un na Mbaiserael gbenda ér ve yem.

Ivande i hen Zegemnger u Nyian

Farao yange war atsan a pue la, kpa yange fatyô u waren ivande i Aôndo nee?

Ve Tôndo Zwa a Yehova

Shighe u Mbaiserael haa afo hen Uwo u Senai la, ve tôndo zwa a Yehova ér vea er kwagh u vesen.

Ve Kera Er Kwagh u Ve Tôndo Zwa la Ga

Shighe u Mose lu ngohol Atindi a Pue la, Mbaiserael er isholibo i vesen.

Tabernakel, Ijiir i Civir Aôndo Her

Areki u ikyuryan lu ken icighan tenti ne.

Mbamkerev Puekaruhar

Yosua man Kalebu yange ve lu kposo a iorov pue mbagenev mba yange ve za nenge tar u Kanaan mker la.

Ve Hendan a Yehova

Koraki, man Datan, man Abiram, kua iorov mbagenev 250 yange ve fa kwagh u vesen ugen sha kwagh u Yehova ga.

Jaki i Balaam Ôr Kwagh

Jaki nenge a or, kpa Balaam nenge a nan ga.

Yehova Tsua Yosua

Aôndo yange na Yosua atindi a aa fatyô u wasen se nyian yô.

Rahabi Yer Mbamkerev Mbara

Girgar u Yeriko yange yôhôr haa inya. Kpa iyou i Rahabi yô yôhôr ga, shin er yange i maa i sha girgar la nahan kpaa.

Yosua man Mbagibeon

Yosua er msen hen Aôndo kaa ér: ‘We, Iyange, tile gigh gigh!’ Nahan Aôndo ungwa msen na shon je he?

Orhemen u He man Kasev Uhar mba Taver Ishima

Yosua yange va kpen kera yô, Mbaiserael hii u civir mbaaôndo mbaaiev. Nahan uma va taver ve, kpa ve va zua a iwasen sha ikyev i Orjir Baraki, man profeti u kwase Debora, kua Yael a imande i tenti na!

Rutu man Naomi

Kasev uhar mba noov vev cii kpe yô za cin hide ken Iserael. Rutu, kwase u môm la, yange yem u za yaren twar ken sule, maa Boashi za fa un.

Gidion Hemba Mbamidian Ityav

Yange Mbamidian mba ngur eren Mbaiserael ican kpoghuloo yô, Mbaiserael zamber a Yehova ér a wase ve. Er nan ve shoja i Gidion lu kpuaa tseegh kpa i hemba shoja i mbaihyomov vev i i lu iorov 135,000 la ityava?

Hana Er Msen Sôn Wan

Elkana va a Hana, man Penina, kua mbayev u hen Shilo sha u va civir Yehova ken tabernakel. Mba ze yô, Hana za er msen sôn wan. Kera tsa kuma inyom ga tsô a mar Samuel!

Ityendezwa i Yefeta

Yefeta yange tôndo zwa ér una er nyi? Wan u Yefeta u kwase yange er nena sha kwagh u ityendezwa i ter na laa?

Yehova Ôr Samuel Kwagh

Pristi u Tamen Eli yange lu a ônov mba nomso uhar mba ve eren tom ken tabernakel yô, kpa ve lu kuran atindi a Yehova ga. Samuel u lu wanye cuku la dondo ieren ve la ga, nahan Yehova ôr un kwagh.

Yehova Na Semson Agee Kpishi

Aôndo yange na Semson agee kpishi ér a nôngo ityav a Mbafiliti, kpa Semson va eren kwagh u ibume yô, Mbafiliti kôr un.

Tôr u Iserael u Hiihii

Aôndo yange na Mbaiserael mbaajiriv ér ve hemen ve, kpa ve va soo u lun a tor. Nahan Samuel za haa Saulu mkurem sha ityou, Saulu hingir tor u Iserael u hiihii, kpa shighe kar yô, Yehova venda Saulu. Sha ci u nyi?

Davidi man Goliati

Yehova yange tsua Davidi ér a va lu tor u Iserael zum u Saulu un kpe kera yô, Davidi kpa tese ér Yehova nenge un kuma u lun tor.

Davidi man Saulu

Er nan ve orgen ken iorov mba uhar mban yange kôr ugen la ihyom, man u yange i kôr un ihyom la er nena?

Yonatan Taver Ishima shi Lu Ijende i Mimi

Wan u tor yange hingir ijende i Davidi i dedoo.

Tor Davidi Er Isholibo

Davidi yange er kwagh u ibume, nahan nyôr ken zayol.

Tempel u Yehova

Aôndo yange lumun a kwagh u Tor Solomon sôn un la, nahan a na un iveren kpishi.

Iserael Pav Hingir Ityar Ihiar

Yange Mbaiserael kpishi de u civir Yehova.

I Zua sha Uwo u Karmel Ér a Fa Aôndo u Mimi

Ka an nan lu Aôndo u mimi? Ka Yehova shin ka Baal?

Yehova Taver Eliya Ishima

U hen wer we kpa una taver we ishimaa?

I Nder Wan u Kwasecôghol Shin Ku

Yange uivande uhar er hen ya môm!

I Tsaha Torkwase u Wan Ifer

Yesebel yange ker gbenda wua Naboti ér una ngohol un sule! Kpa Yehova nenge afer a Yesebel la cica.

Yehova Nôngo Ityav sha Ci u Yehoshafati

Yehoshafati, tor u fan kwagh yange er msen hen Aôndo ér a wase un, zum u ityar igen mough va u va tan ityav sha tar u Yuda yô.

Torshoja man Anwankwase u Cuku

Anwankwase Iserael yange ôr kwase u orvesen na Naaman kwagh u tahav mbu Yehova, nahan kwagh u kpilighyol due ker.

Anyinya man Akekeautya a Usu a Yehova

Ka nyi yange i na ve wanye u Elisha la masen nengen ér ‘mba ve lu a vese la ve hemba ngeen a mba ve lu a ve la.’

Yehoyada Taver Ishima

Pristi u jighjigh yange cia torkwase u wan ifer ga.

Yehova Yange Wa Ishima a Yona

Yange er nan ve zegeishu mena profeti u Aôndo? Profeti shon yange er nan ve due ken ishu laa? Man ka nyi Yehova yange tese profeti shon ér a fa?

Ortyom u Yehova Yange Kura Hesekia

Mbaihyomov mba tar u Yuda yange ve kaa ér, Yehova una kura ior nav ga, kpa mhen ve ne lu u sha mi ga!

Yoshia Yange Soo Atindi a Aôndo

Yoshia yange hingir tor u Yuda shighe u lu anyom anigheni la, shi wase ior nav hide hii u civir Yehova.

Yehova Tindi Yeremia Ér A Za Pase Kwagh

Akaa a profeti u lu gumor ne ôr la yange na yô, ishima vihi mbatamen vev a na kpishi.

I Tim Yerusalem

Yange Mbayuda zer civir mbaaôndo mbaaiev gbem, nahan Yehova undu ve.

Mbayevnomso Unyiin Mba Ve Ungwa Imo i Yehova Yô

Mbayevnomso mba ve lu Mbayuda yô yange ve kange ishima ér vea za hemen u civir Yehova sha mimi, shin er ve lu hen ya u tor ken Babilon nahan je kpaa.

Tartor u Lun Gbem sha Won

Daniel yange pase inja i mnyam ma Nebukadinesar ma ma taver u fan yum la.

Ve Gure Inya Ga

Saderaki, Meshaki, man Abedi-nego yange ve venda u guren civir eev mbu tor u Babilon er sha zenaria la.

Tartor u Lun Er Zegekon

Mnyam ma Nebukadinesar yange ma tsengaôron kwagh u una va er un ken hemen yô.

Kwaghngeren Due sha Kpekpe

Lu hanma shighe kwaghngeren u i fa inja na ga ne due sha kpekpe, man inja na ér nyi?

I Kende Daniel Shin Ihyungwa i Ubegha

Eren msen hen Yehova hanma iyange er Daniel eren nahan!

Eseter Yima Ior Nav

Shin er Eseter lu kwase u van a va ken tar la shi lu ancôghol nahan kpa, yange va hingir torkwase.

Esera Tese Ior Atindi a Aôndo

Yange Mbaiserael mba ungwan kwagh u Esera ôr a ve la yô, ve er ityendezwa a Aôndo.

Ukpekpe mba Gilgar u Yerusalem

Nehemia yange ungwa ér mbaihyomov nav er mhen u va tan num sha a na. Ka nyi yange i na ve cier un iyol ga?

Elisabetu Mar Wan

Hii nan ve yange i kaa a nom u Elisabetu ér una kera lam ga zan zan a kar maren wan laa?

Gaberiel Va hen Maria

Yange ôr Maria loho u yange u gema uma na yô.

Mbatyomov Yôô Ér I Mar Yesu

Mbakuranilev mba yange ve ungwa la er kwagh sha mi fese.

Yehova Kura Yesu

Tor u wan ifer tsung yange nôngo ér Yesu a kpe.

Shighe u Yesu Lu Wanye La

Yesu yange er nyi ken tempel ve kpiligh mbatesen iyol a naa?

Yohane u Eren Batisema Sôr Gbenda

Yohane vese hingir profeti. Lu tesen ior kaan ér Mesiya ngu van. Ior ungwa loho la nahan, ve er nena?

Yesu Hingir Mesiya

Er nan Yohane yange kaa ér Yesu ka Waniyôngo u Aôndo?

Diabolo Mee Yesu

Diabolo yange mee Yesu sha igbenda itiar. Ameen a atar shon ka nyi man nyi? Yesu er nena?

Yesu Wanger Tempel

Er nan ve Yesu yange zenda uzendenya ken tempel shi daa utebul mba mbamusan inyaregh haa inya?

Yesu Lam a Kwase hen Kpe Ijôr

Yange kpiligh kwase u ken Samaria iyol er Yesu lam a na yô. Sha ci u nyi? Yesu yange ôr kwase la nyi i vande ôron orgen môm ga?

Yesu Pase Loho u Tartor

Yesu yange yila mbahenen nav mbagenev kaa a ve ér ve lu ‘mbakôron ior.’ Shighe kar yô, a tese mbadondon un mbagenev 70 u pasen loho u dedoo.

Yesu Er Uivande Kpishi

Hanma ijiir i Yesu yange una za cii yô, mbauangev ve va hen a na ér a wase ve, nahan a bee ve iangev vev cii. Shi yange nder wankwase ugen shin ku je kpaa.

Yesu Tsua Mbaapostoli Puekaruhar

Yange tsua ve sha ci u nyi? U fa ati a ve kpa?

Ityesen i sha Uwo

Yesu ngu tesen ikpelaior i i kohol sha uwo la ityesen injaa.

Yesu Tese Mbahenen Nav u Eren Msen

Ka akaa a nyi nahan yange Yesu kaa a mbahenen nav ér ve ‘sônon’?

Yesu Na Ior Udubu Imôngo Kwaghyan

Ivande i kpiligh iyol ne tese u nyi sha kwagh u Yesu man Yehova?

Yesu Zende sha Zarmnger

U hen wer yange mbaapostoli vea nenge ivande ne nahan, a lu ve ken ishima nena?

Yesu Bee Or Angev sha Iyange i Memen

Er nan ve akaa a Yesu yange lu eren la doo hanma or cii ga?

Yesu Nder Lasaru Shin Ku

Zum u Yesu nenge Maria a mliam ashe yô, un kpa hii u vaan. Kpa ica gbe ga yô, mliam vem hingir ma iemberee.

Yesu Ya Paseka Na u Masetyô

Yesu yange ôr mbaapostoli nav akaa a hange hange a wasen ve, shighe u lu yan paseka na u masetyô vea ve imôngo la.WEB:OnSiteAdTitleYesu Ya Paseka Na u Masetyô

I Kôr Yesu

Yuda Isekarioti yange va a zegeikpelaior i toron asema, mba ve lu a usanker man agudô yô, ken sule u Gesemane ér ve va kôr Yesu.

Peteru Tuna Ér Un Fa Yesu Ga

Ka nyi yange i er ken tembeya u Kayafa? Man ka nyi yange i er Yesu ken ya shono?

I Wua Yesu hen Golgota

Er nan ve Pilatu yange na zwa ér i wua Yesu?

I Nder Yesu Shin Ku

Ka akaa kpilighyol a nyi yange er sha iyange i i wua Yesu laa?

Yesu Ande hen Mbakôronishu

Ka nyi Yesu yange er ve ve va hen a na, ve va kegh ato a na?

Yesu Hide Yem Sha

Kpa cii man kôndo yem sha yô, a pase mbahenen nav akaa agen a a gba hange hange u vea er yô.

Ngeren u Hiin Vegher u sha 13

Ken uma u Yesu shin tar ne cii lu or u hiden a iyol ijime shiren mbagenev, den ve a akaa a shin a ve er yô. Nyian ne kpa, i fa Mbakristu mba mimi sha u tesen imba dooshima u Yesu la hen atô ve.

Mbahenen mba Yesu Ngohol Icighan Jijingi

Icighan jijingi yange na ve tahav mbu eren nyi ivande?

Kwagh Môm Fatyô u Yangen Ve Ga

Mbatesen kwaghaôndo mba yange ve na zwa i wua Yesu la, mba nôngon ér vea yange mbahenen u pasen kwagh. Kpa vea fatyô ga.

Yesu Tsua Saulu

Saulu lu ipilaor u kôr Mbakristu ihyom yô, kpa kwagh na yange va gema.

Korneliu Ngohol Icighan Jijingi

Er nan ve Aôndo yange tindi Peteru hen ya u or u yange lu Oryuda ga nee?

Kwaghaôndo u Mbakristu Samber sha Tar Wuee

Apostoli Paulu man mbaeren tom mishen vea na imôngo yange ve pase kwagh sha ajiir a gban ica.

Orkurangaadi Fa Mimi

I ôr kwagh u jijingi u azôv man tartenger man sanker ken ngeren ne nena?

Paulu man Timoteu

Iorov mbauhar mban yange er tom anyom imôngo, nahan ve ya ijende kôôsôô.

I Yem a Paulu ken Roma

Apostoli ne yange tagher a akaa a vihin ken zende, kpa mayange de ér mbamtaver mbara ve yange un tom ga.

I Pase Yohane Akaa a ken Hemen

Yesu yange tese un mbampase mba akaa a ken hemen sha adondo adondo.

“Tartor Wou U̱ Va”

Takerada u Mpase u Yohane la tese ér Tartor u Aôndo ua va gema mlu u ior sha tar yô.