Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

Kwaghôron u sha 99: Ken Kpoyou u Sha

Kwaghôron u sha 99: Ken Kpoyou u Sha

HEGEN ka Tomanyiin tugh, ayange ahar ken hemen. Yesu man mbaapostoli nav 12 ve va hen zege kpoyou u sha ne sha u va yan kwaghyan u Paseka. Or u ú nenge á lu duen kera ne ka Yuda Isekarioti je la. Ngu zan sha u una za ôr upristi e̱r vea er ve vea fatyô u zuan a Yesu yô.

Kwaghyan u Ter u aikighe

Nyen la, Yuda za hen a ve za pine ve er: ‘Ka nyi ne nam aluer m wase ne sha u kôron Yesu yô?’ Ve kaa er: ‘Agbenger a azurfa ikundugber.’ Nahan Yuda ngu zan hegen sha u una za kohol ior mban una za a ve hen Yesu yô. Kwagh la ka kwagh u kpilighyol ga he?

Kwaghyan u Paseka bee hegen. Kpa Yesu hii icighan kwaghyan ugen hegen. A na mbaapostoli nav kpen bredi a kaa er: ‘Ya nen, sha ci u ngun ka iyol yam i i ne sha ci wen je ne.’ Tsô shi a na ve iyongo i wain shi a kaa er: ‘Ma nen, sha ci u ngun ka awambe a am je ne, a á haa inya sha ci wen yô.’ Bibilo i̱ yila kwagh ne er ‘kwaghyan u Ter u aikie,’ shin ‘kwaghyan u umbur Ter.’

Mbaiserael yange ve yaan Paseka sha u umbur ve shighe u yange ortyom u Aôndo ‘aver kar’ uya vev ken Igipiti, kpa wua ônov mbaiundav mba ken uya mba Mbaigipiti cii la. Kpa hegen Yesu soo er mbadondon un ve umbur un, man shi sha er yange na uma na sha ci ve yô. Man ka sha kwagh ne kpaa a kaa a ve er ve̱ umbur icighan kwaghyan ne hanma inyom ye.

Mba ye Kwaghyan u Ter u Aikie la mba been kera yô, Yesu kaa a mbaapostoli nav er ve̱ taver asema shi ve̱ taver ken jighjigh u nan. Ken masejime yô, ve wa atsam a wuese Aôndo man ve due ve yem. Shighe za hegen kpishi, alaghga atôutu kpa kar. De se nenge ape ve yem la.

Mateu 26:14-30; Luka 22:1-39; Yohane ityouv 13 zan zan 17; 1 Mbakorinte 11:20.Mbampin

 • Er i tese ken foto ne nahan, hii nan ve Yesu a lu vea mbaapostoli nav mba 12 mbara ken zege kpoyou u sha?
 • Or u a lu duen ken won la ka ana, man ngu duen una za er nyi?
 • Ka icighan kwaghyan ugen u nyi yange Yesu hii zum u ve ya kwaghyan u Paseka la ve bee kera yôô?
 • Iniongo i Paseka la yange i umbur Mbaiserael nyi kwagha, man icighan kwaghyan ne di gema umbur mbahenen mba Yesu nyi?
 • Mba ye Kwaghyan u Ter u Aikighe la mba been kera yô, Yesu kaa a mbadondon nav ér nyi, man ve er nyi?

Mbampin mbagenev

 • Ôr Mateu 26:14:30.

  Ka nena Mateu 26:15 a tese ér Yuda yange tee Yesu sha apera?

  Awambe a Yesu á i hee inya la nga a inja sha igbenda ihiar i nyi? (Mat. 26:27, 28; Yer. 31:31-33; Ef. 1:7; Heb. 9:19, 20)

 • Ôr Luka 22:1-39.

  Ka sha nyi gbenda Satan yange nyôr ken Yuda? (Luka 22:3; Yoh. 13:2; Aer. 1:24, 25)

 • Ôr Yohane 13:1-20.

  Sha kwagh u i nger ken Yohane 13:2 la yô, a fatyô u nan Yuda ibo sha kwagh u á er laa, man kanyi se hen sha kwagh nee? (Gen. 4:7; 2 Kor. 2:11; Gal. 6:1; Yak. 1:13, 14)

  Ka ityesen injaa i nyi Yesu a tese? (Yoh. 13:15; Mat. 23:11; 1 Pet. 2:21)

 • Ôr Yohane 17:1-26.

  Ka sha inyi gbenda Yesu yange er msen sha ci u mbadondon nav ve lu “kwagh mômô”? (Yoh. 17:11, 21-23; Rom. 13:8; 14:19; Kol. 3:14)