Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mbashiada mba Yehova

Tsua Zwa Tiv

 MPIN U SHA 3

Me Lam a Mbamaren Av Nena Ve a Doo?

Me Lam a Mbamaren Av Nena Ve a Doo?

ER I HII VE MPIN NE A LU HANGE HANGE YÔ

Aluer u ngu ken bem vea mbamaren ou yô, kwagh a hemba zan a we doon.

A LU WE NAHAN U ER NENA?

Hen sha kwagh ne: Sha iyange i Tomatar aikighe, Jeff er ityom i hen ya been yô, a due gbilin. Nahan a soo u memen! Maa a bugh Televishen, a hide a yav shin ikyônough ki a hemban teman shimi la.

Baba na maa va tile sha hunda, a vihi ishigh sha.

Maa a gba zôhôn a na: “Jeff! Er nan ve u de u wasen anngou u kiriki tom, u hide u lu vihin shighe nengen Televishene? Mayange mba tesen we kwagh u soon u eren ga cii!”

Jeff unun shin ikyer ér, “Baba shi hii ve,” kpa baba na ungwa.

Baba na maa kporom, pine un ér, “U kaa wer nyii?”

Jeff shir ishima, kaa a na ér, “M ôr kwagh ga Baba,” maa a hide ngu kenger kera beelee.

Kwagh la na ishima vihi ter na tsung. A nande a na a kaa ér: “De lamen a mo nahan ga fa-o!”

Wea lu Jeff nahan, ma u er nan ve teru ma a vihi ishima a we ga?

HIDE HEN A ISHIMA!

Ka wea lamen a ormaren wou yô, i lu inja er u ngu nahan mato nahan. Ka a za yisa gbenda kpa u hide u tôô gbenda ugen.

 Ikyav I Tesen:

Gumkwase ugen mba yer iti na ér Leah, a kaa ér: “Ka i lum pe lamen a baba wam ga cii. Ashighe agen ka m lamen a na doo doo, maa a va kende a kaa ér, ‘Aa, yam anyi, u ngu ôron zan kwagh a moo?’”

LEAH UNA FATYÔ U EREN KWAGH MÔM KEN AKAA A ATAR NE.

 1. Una lam a baba na sha ishimavihin.

  Leah una kaa a baba na ér, “Ka nyi di nee? U hen wer ka asengee? Shi kegh atô yôô!”

 2. Una kera bugh zwa a baba na ga.

  Leah una kera ker gbenda u ôron baba na kwagh u a ze un iyol la ga.

 3. Una ker ian i i hembe doon u una ôr baba na zayol na shon yô.

  Leah una de shighe a karen yô, una za lam vea baba na, shin una nger un washika una pase un kwagh u a ze un iyol la ker.

Ken akaa a atar ne, ka nyi we u kaa a Leah wer a ere?

HEN SHA KWAGH NE: Baba u Leah ngu henen sha akaa kpishi ken ishima, nahan ishima ia vihi Leah kpa una fa ga. Sha nahan yô, aluer Leah er kwagh u sha 1 la, lam a baba na sha ishimavihin kpa orti una fa ityôkyaa ga. Ieren ne ia wase baba u Leah u hemban keghen ato a na ga, shi ia tese icivir kpaa ga(Mbaefese 6:2)

Er ka wea nahan mato ve a za yisa gbenda kpa u hide u tôô ugen nahan, kape mbamaren ou kpa u fatyô u lamen a ve sha gbenda ugen je la

Kwagh u sha 2 la hemba ngun ican ga cii, kpa gema ka kwagh u a hembe doon u eren la ga. Sha ci u nyi? Sha ci u Leah una fatyô u sôron zayol na la ga, saa una pase baba na, shi saa baba na una fa zayol u a lu ker la ve una wase un ye. Aluer a bugh zwa ga yô, zayol na una lu un her, shi baba na kpa una fa kwagh u a ze un iyol ga.

Nahan kpa, Leah tsua u eren kwagh u sha 3 la, a de ér zende na u kighir hen ape i za yisa gbenda la ga. A ker gbenda u ôron baba na zayol shon kwagen. Man aluer Leah tsua u ngeren baba na washika pasen un zayol shon tseegh kpa, ishima ia pever un.

Aluer a nger washika la yô, kwagh la shi una wase un u pasen baba na kwagh u a soo u ôron un la jighilii. Baba na una za ôron washika la yô, una mase kaven kwagh u Leah yange soo u ôron un la, nahan una hemba kaven kwagh u a ze Leah iyol la tsembelee. Sha nahan yô, kwagh u sha 3 ne una wase Leah man baba na cii. Nahan Leah una lam a lam vea baba na shin una nger un a nger washika kpa, a dondo kwaghwan u Bibilo u a kaa ér, “keren nen kwagh u nan bem” la.—Mbaromanu 14:19.

Shi ka nyi igen kpa Leah una fatyô u erene?

Hen, wea zua a kwagh ugen u Leah una er ve a wase un yô, nger hen ian i i tese shin heen ne. Maa pase er ieren shon ia za a na yô.

 DE LAMEN A MBAMAREN OU ER VEA KAV KWAGH U U ER LA KPOSO GA

Umbur wer ashighe kpishi ka wea ôr kwagh a mbamaren ou yô, ve kav kwagh shon kposo.

IKYAV I TESEN:

Mbamaren ou pine u er i hii ve u lu yuen yô. Maa u kaa a ve wer, “Kam ape lamen hegen ga.”

Kpa mbamaren ou nenge ér, inja na yô u ngu kaan wer: “Kwagh wen wanger mo ga, me ôr ne zayol wam ga. Guda me ôr azende a am.”

Shi tôô wer u tagher a zayol u vesen, nahan mbamaren ou kaa ér vea wase u. Kpa u kaa a ve wer: “Ei, ka kwagh ga. Mo tseegh kpa me nenge sha mi.”

 • Alaghga mbamaren ou vea hen ér, inja na yô u ngu kaan wer:

 • Kwagh u u ôr a ve ve a hemba doon yô, alaghga a lu: