Umbur Kwagh u Kwase u Loti La

Icin i Yesu ngise ta anyom a kar hegen i zurum 2,000 ne hemba ngin a inja hegen cii. Nenge ase er Brian man Gloria ve hen er vea kura tsombor ve sha akaabo a Yesu ngise ta icin sha mi la yô.

Umbur Kwagh u Kwase u Loti La—Vegher u sha 1

Tsombor ugen u Mbakristu hingir tatata sha kwagh u civir Aôndo shi keren inyaregh tsung nena?

Umbur Kwagh u Kwase u Loti La​​—⁠Vegher u sha 2

Ka nyi alaghga ia na akaa a ken jijingi a kera gba se ishima ga, shi se kera wa ikyo sha atindi a Yehova ga?

Umbur Kwagh u Kwase u Loti La​​—⁠Vegher u sha 3

Yesu yange ôr kwagh ve sha er se fatyô u henen kwagh ker yô. Doo u se de ser kwagh wase a va kure er kwagh u kwase u Loti la nahan ga. Mayange je se de ser kwagh wase a va kure nahan ga.