Yange i tsengaôron ér ior vea lu ihyom a Yehova man Yesu

2:1-3

  • Yange i tsengaôron ér akuraior aa lumun hemen u Yesu ga, kpa aa hanger sha hemen u a

  • Kwagh ne yange kure sha mi shighe u Yesu lu shin tar la, shi ngu kuren sha mi sha gbenda u vesen nyian kpaa

  • Orpasalmi kaa ér akuraior aa hen ugbilinmbaakaav, inja na yô, awashima ve la ka u gbilinigh shi una saa ve dang

Ka ior mba ve ne Tor u Yehova a tsough icivir tseegh vea zua a uma ye

2:8-12

  • Mba ve hendan a Tor Mesiya cii a tim ve kera

  • Aluer se mba nan Wan na Yesu icivir yô, se fatyô u lun ken bem man mkor