Anmgbianev mba kasev mba pasen kwagh a antakerada u Ungwa Imo i Aôndo la ken tar u Indonesia

UMA WASE U MBAKRISTU MAN TOM WASE—ANTAKERADA U MKOMBO Febewari 2016

Igbenda i Nan Ior

Igbenda i Nan Ior magazin u Awake! kua antakerada u Ungwa Imo i Aôndo la. Dondo igbenda i pasen kwagh ne, nahan due a gbenda wou u pasen kwagh.

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Nehemia Yange Soo Mcivir u Mimi

Gbidye kwar nenge er Nehemia yange nôngo kwagh kpoghuloo sha u hiden maan girgar u Yerusalem sha u zan hemen a mcivir u mimi yô. (Nehemia 1-4)

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Nehemia Yange lu Orhemen u Injaa

Yange wase Mbaiserael u civir Aôndo sha mimi saan saan. Gbidye kwar nenge uiniongo mba i er ken Yerusalem ken uwer u Tishri, inyom i 455 C.S.Y. la. (Nehemia 8:1-18)

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Mbacivir Aôndo Mbamimi Yange Ve Dondon Gbenda u I Eren Kwagh ken Nongo u Yehova La

Sha ayange a Nehemia la, ior mba Yehova yange ve sue mcivir u mimi sha igbenda kposo kposo a ishima ve cii. (Nehemia 9-11)

LU A IEREN I ORKRISTU

Uma u A Hembe Doon Cii Yô

Akaa nga kpishi a agumaior a ken nongo u Yehova a fatyô u eren aa na ve msaanyol ken uma yô. Er tom a mbampin mban sha u timen sha vidio la.

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Akaa a Injaa A Se Hen hen Nehemia Yô

Nenge er Nehemia yange sue mcivir u mimi sha ishimatseen yô. (Nehemia 12-13)

LU A IEREN I ORKRISTU

Lôhô Hanma Or u hen Haregh u Tiônnongo Wou M-umbur!

Gbenda u nan ior kwatakerada u lôhôn ve M-umbur u ken inyom i 2016. Dondo igbenda ne sha er u wase or u nan tese isharen yô.

AKAAINJAA A KEN MKAANEM MA AÔNDO

Eseter Nôngo Kwagh sha Ci u Ior Mba Aôndo

Nenge er a nenge kwagh sha ci u ior mba Yehova sha ishimataver yô. (Eseter 1-5)