Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITINEKWAGH I TAMEN | MKUR ZULUMU?

“Mkur” Ka Nyi?

“Mkur” Ka Nyi?

Ka a kaa ér “Mkur zulum!” nahan, ka nyi ka i va u ken ishima? Ka u hen wer ka u usu ua due sha ua nande mbaaferev kua tar u se tem sha mi ne ciili? Shin ka u hen wer uumace mbaperapera vea yem sha, sha ivandee? Mbamhen mban nahan vea na ishima a za ior iyol, mbagenev di vea na jighjigh a mi ga, shin a hôm ve je kpaa.

Bibilo kaa ér: ‘Mkur una va.’ (Mateu 24:14) I yila mkur u a lu van la kpaa ér “iyange i vesen i Aôndo” man “Armagedon.” (Mpase 16:14, 16) Ka mimi, ukwaghaôndo ôr akaa wue wue a cimin sha kwagh u mkur shi ior kpishi mba henen akaa a cier iyol man a nan ishimanyian tsung sha kwagh u iyange shon. Nahan kpa, Bibilo pase kwagh u mkur la wang, i pase kwagh u mkur a lu man kwagh u a lu mkur ga yô. Shi Mkaanem ma Aôndo wase se u nengen wang, aluer mkur zulum shin a zulum ga yô. Kwagh u hemban doon cii je yô, ma tesen se kwagh u se er ve se war yô! Kpa hiihii yô, de se ta iwanger sha akaa a mimi ga a ior ve henen sha kwagh u mkur la nahan se pase kwagh u a lu mkur yô. Bibilo kaa ér “mkur” ka nyi?

 KWAGH U A LU MKUR GA YÔ

 1. MKUR KA MTIM U TAR NE SHA IGYAMUSU GA.

  Bibilo kaa ér: “[Aôndo] tim tar sha amagh a u, sha er u̱ de tenger mayange ga yô.” (Pasalmi 104:5) Ivur Bibilo la kua avur agen pase se wang ér Aôndo una tim tar shin una na ian ér i tim u mayange ga!—Orpasenkwagh 1:4; Yesaia 45:18.

 2. MKUR UNA GBA VAN GAAGH SHIN HANMA SHIGHE CII TSÔ GA.

  Bibilo pase ér i ver shighe u mkur, Aôndo ver shighe u mkur una va la jighilii. Bibilo shi kaa ér: “Kpa iyange la man ihwa la yô, ma or fa ga, shin mbatyomov mba Shaav shin Wan kpaa ga, saa Ter tseegh. Ver nen ishima, kuran nen, gadia ne fa zum u shighe la una kuma ga.” (Marku 13:32, 33) Jighilii yô, Aôndo (“Ter”) ver ‘shighe u a va kuma un’ ve, una va a mkur yô.

 3. KA UUMACE VEA VA A MKUR GA, SHIN KA AWEN A OSOUGH SHA HAAN SHIN TAR KPAA GA.

  Ka nyi ia va a mkuru? Mpase ityough 19:11 kaa ér: “Tsô m nenge Sha lu ivegher, nenge, nyinya u pupuu lu. Un u A tema sha mi la i yilan Un er Jighjigh man Mimi.” Ivur i sha 19 la za hemen kaa ér: “Shi m nenge inyam la man utor mba shin tar man akumautya a ve, ve kohol sha u nôngon ityav a Un u A tem sha nyinya la man shi akumautya a Na.” (Mpase 19:11-21) Shin er i hembe ôron kwagh ne sha akav nahan kpa, se fatyô u fan er kwagh shon una er la tsembelee. Aôndo una tindi ikyumutya i mbatyomov mba shaav vea va tim mbaihyomov nav elegh elegh.

Loho u Bibilo u sha kwagh u mkur la ka u dedoo, ka u bo ga

KWAGH U A LU MKUR YÔ

 1. KA MKUR U UGOMOTI MBA TAR NE CII.

  Bibilo kaa ér: “Aôndo u Sha Una ver tartor ugen u ua gba mayange ga yô, man shi tahav mbu u kpaa  mbua hingir sha ikyev i ma ikyur igen ga, kpa ua hembe ityartor igen ne cii avur avur, ua tim i, kpa u yô, ua lu gbem sha won.” (Daniel 2:44) Er i vande pasen sha vegher u sha utar la nahan, a tim “utor mba shin tar man akumautya a ve” vindi vindi, mba vea “kohol sha u nôngon ityav a Un u A tem sha nyinya la man shi akumautya a Na” la.—Mpase 19:19.

 2. KA MKUR U ITYAV MAN IPILA MAN IFER.

  “[Aôndo] er ityav mbi bee zan zan ar hen ikighir i tar je.” (Pasalmi 46:9) “Mbaperapera vea tema sha tar, man mbananjighjigh kpaa vea tema sha u gbem. Kpa aferaior yô, á tim a sha tar kera, man mbakoron ior ndiar ave kpaa, á wuhe ve kera.” (Anzaakaa 2:21, 22) Aôndo kaa ér: “Nenge M ngu geman akaa cii hingir a he.”—Mpase 21:4, 5.

 3. KA MKUR U UKWAGHAÔNDO MBA VE VIHI AÔNDO ITI SHI VE TSUM A UUMACE LA.

  Bibilo kaa ér: “Uprofeti mba ôron kwagh sha aie, upristi kpaa mba eren tahav sha ityesen ve. .  . . Tsô nea er nan sha mkuru?” (Yeremia 5:31) “Sha iyange la ior kpishi vea kaa a Mo er: Tere! Tere! Ka ken iti You man se lu ôron kwaghôron u profeti gaa? Man ka ken iti You se lu dughun ujijingi mba bov gaa? Man shi ka ken iti You se lu eren akaa a ageegh kpishi kpaa gaa? Tsô Me kaa a ve Mer: Mayange je M ngu a fa ne ga, yem nen heen kera, ne mbavendanatindi mban.”—Mateu 7:21-23.

 4. KA MKUR U IOR MBA VE ZE HEMEN U SUEN AKAA A A NE TAR U HINGIR HEGEN DANG LA.

  Yesu Kristu kaa ér: “Ngin ka ijirôron ne: iwanger va nyôr shin tar man ime gema hemba doon ior a iwanger, gadia aeren a ve lu a bo je.” (Yohane 3:19) Bibilo ôr kwagh u mtim u tar cii u sha ayange a orjighjigh Noa la. “Tar u u lu hen shighe la, mngerem uve u, u tim kera . . . Kpa Usha mba ve lu hegen kua tar cii, ka sha imo la i môm i môm man i ver shi i kuran ve sha ci u usu, zan zan á va kuma sha iyange i ijirigh man mtim u mba ve vende Aôndo la ye.”—2 Peteru 3:5-7.

Fa wer i tôô “iyange i ijirigh man mtim” la i kar sha mtim u “tar” u sha ayange a Noa la. Lu tar u nyi i timi? Lu tar u se tem sha u ne kpôô kpôô i tim ga, kpa lu “mba ve [venda] Aôndo la,” ka mbaihyomov mba Aôndo je la, yange ve “tim kera ye.” Kape sha iyange i “ijirigh” i Aôndo la kpa a tim mba ve tsua u lun mbaihyomov mba Aôndo cii je la. Kpa ior mba Aôndo yô, vea war er Noa man tsombor na nahan.—Mateu 24:37-42.

Nenge er tar ne ua va doo shighe u Aôndo una tim mbaaferev cii la sha wono! Kwagh ne tese wang ér loho u Bibilo u sha kwagh u mkur la ka u dedoo, ka u bo ga. Nahan kpa, alaghga u pine wer: ‘Bibilo pase se shighe u mkur una va yôô? Mkur mgbôghomô? Me er nan ve me wara?’