IYOUKURA Maaci 2015 | Gomoti U A Eren Anyighe Ga La

Sha tar cii ior nenge mbamzough mba ve gbe ve biishi a gomoti la ér ka ve ve hembe eren anyighe ye. Gomoti u lun a anyighe ga la ka mnyamciem di tsô shinii?

COVER SUBJECT

Er Anyighe u Gomoti a Vihi Tar La

Alaghga zayol ne vihi hemba er u fe la je kpaa.

COVER SUBJECT

Tartor u Aôndo—Gomoti U A Eren Anyighe Ga La

Akaa ataratar a sha kwagh u Tartor la tese ér mayange je ua a anyighe ga.

THE BIBLE CHANGES LIVES

Mimi u Bibilo Na Mbamlumun mba Kuman Mo sha Mbampin Av

Mayli Gündel yange nyiman Aôndo zum u ter na kpe yô. Yange er nan ve fa Aôndo u mimi la shi zua a ishimasurunu?

Noov—Eren Nen a Kasev Enev Er a Saan Ve Iyol Yô

Tsombor ua fatyô u lun a kwagh ave, kpa geman lun ken ibanave sha gbenda u u hembe lun a inja cii la.

A CONVERSATION WITH A NEIGHBOR

Doo u Se Time sha Kwagh u Bibilo sha ci u Nyi?

I nger Bibilo ica i gba hegen, nahan cii kpa ngi a inja her zan zan nyian kpaa. Bibilo ia wase u sha hanma kwagh u u eren ken uma wou cii nena?

Mbampin Mba Bibilo I Ne Mlumun Sha Mi La

Hen er gomoti u una hemen tar cii la una va a bem man mkpeyol yô. Aôndo tôndo zwa ér una ver imba gomoti la. Ka an nana hemen gomoti la a mshi shio?