Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

“Orlanenkwagh Ka Nan Gba Nan Jighjigh sha Hanma Kwaghôron Tsô”

“Orlanenkwagh Ka Nan Gba Nan Jighjigh sha Hanma Kwaghôron Tsô”

“Or u nan ôron ipipaabaver ga yô, nan ngu ibumeor; kpa or u nan gbe nan jighjigh a hanma kwagh u nan er ker cii la, nan hemba bumen cii.”—Kwaghôron u August von Schlözer, Orjamani u timen sha akaa a mbayiase shi samber a loho sha akaa kua kwagh u ior (ken inyom i 1735-1809).

ALUER yange ior naan jighjigh a hanma kwagh u i nger ken ipipaabaver, anyom a hemban er 200 nahan ken ijime la ga yô, hemba kan hange hange u se er nahan hegen u se ze sha Intanet sha u za ôron akaa la cii. Akaa ka a lu sha Intanet kpishi, a mimi man a mimi ga, a wasen man a wasen ga, kua a bo man a bo ga cii. Iwavaren i ainge ne na yô, ka i lu se zange u zuan a kwagh u se soo la. Sha nahan yô, gba u se wa ikyo sha kwagh u se tsough u ôron sha Intanet la. Mbagenev ka vea hii u zan sha Intanet yô, ve hen ér hanma ibaver i i lu sha mi cii ka i mimi sha ci u ve ôr i sha Intanet shin ka ijende ve i tindi ve a mi yum. Ka nahan ve Bibilo i te se icin heen nahan ye, ér: “Orlanenkwagh ka nan gba nan jighjigh sha hanma kwaghôron tsô, kpa orfankwagh yô, ka nan ver ishima sha zende u nan.”—Anz. 14:15.

Se er nan ve se fa kwagh u a lu u aiegh shighe u or tindi se a loho sha Intanet, nahan se tese ser se mba ‘mbafankwagha’? Kwagh u hiihii yô, pine iyol you wer: ‘Kwagh shon due hen ijiir i sha Intanet i i ne i jighjigh shinii, a due hen ijiir i sha Intanet i ior ve ngeren akaa her er ve soo yô, shin i fa ape kwagh shon a dugh ga? Shin ajiir agen a sha Intanet vande pasen ér kwagh shon ka u mimi ga?’ * Maa er kwagh u a tese ér u ngu or u “kaven kwagh” yô. (Anz. 7:7) Aluer ikyav tese ér kwagh u i er la ka u mimi ga yô, alaghga tsô ka nahan. Heela tseegh ga, aluer ma ibaver vihi mbagenev iti yô, hen sha kwagh u or u a samber a ibaver shon ve a doo nan la, kua ityôkyaa i i ne ve i lu samber a ibaver shon la kpaa.

IOR MBA SAMBER A ILYOHO

Ashighe kpishi mbagenev ka ve soo ér i ungwa a ve, nahan ka ve nôngo ér vea lu mbahiihii mba samber  a loho, kpa ve kera tôv ve fa aluer loho shon ka u mimi shin u mimi ga ze, kua kwagh u una due ker la kpaa ga. (2 Sam. 13:28-33) Nahan kpa, aluer se mba ‘mbafankwagh’ yô, se hen sha iti i alaghga kwagh ne una vihi ma or shin nongo la.

Ka ican u fan abaver a mimi kpen kpen. Ka nahan ve mbagenev ka ve kaa ér vea tindi or a mi tsô nana mase fan aluer ka a mimi ye. Nahan kpa, or u i tindi nan a mi la di kpa alaghga nana lu a shighe u tôvon fan kwagh u abaver shon ga. Se cii shighe yen se. (Ef. 5:15, 16) A u se kaan ser, “Ibaver ne wanger mo ga nahan, me tindi orgen a mi” la yô, hemba doon u se kaa ser: “Ibaver ne wanger mo ga nahan, me tindi orgen a mi ga!”

Pine iyol you wer: ‘M samber a ilyoho sha Intanet? I lu nahan gba u me nger kwagh sha u zamber a ior mba m tindi ve a loho la mer ve yam anyi sha ci u loho shon lu u vough ga shin lu aie kuaa vee? I lu nahan or kaa a mo ér m de u tindin nan a ilyoho vee?’ Umbur wer ior mba u tindin ve a ilyoho la kpa, mba ze sha Intanet, nahan ve kpa vea fatyô u keren akaa a ve soo la ayol a ve a iwasen you shio. Ityôkyaa ngi i u tindin ve a akaa a hômon kua uvidio mba tiônôô shin ufoto mba duen, miren ga. Shi doo u tindin ior a akaa a u we iyol sha kwaghôron ve u nger la ga shin akaaôron a i kor ken icer la kpaa ga. * Heela tseegh ga, or nana hemba zuan a iwasen aluer nan tôv sha kwagh shin nan nenge avur a Bibilo gayô nan wa iyol sha mbalumun mba nana na ken mkombo iyol i nan yô. U er akaa ne sha ci u nan yô, a wase nan kpishi ga.

Doo u me tindi orgen a loho u i er i nyoho yum laa?

Kpa aluer u za tagher a abaver sha Intanet a i er sha u vihin Mbashiada mba Yehova iti la nahan, u er nena? A gba u se venda abaver la shia shia. Mbagenev ka ve nenge ér gba u vea ôr ior kwagh sha mi sha u ve pase mnenge ve, kpa kwagh ne ka a gema a na abaver a bo la a samber a samber. Aluer se nenge a kwagh sha Intanet u a ze se iyol yô, doo u se sôn Yehova kwaghfan shi se lam a anmgbianev mba ve vie ken jijingi la sha kwagh shon. (Yak. 1:5, 6; Yuda 22, 23) Yesu kpa yange ior wa un akaa iyol, nahan a ta mbadondon un icin ér mbaihyomov vev vea tôv ve a ican shi vea ‘teren ve sha hanma inja i ifer sha aie’ cii. (Mat. 5:11; 11:19; Yoh. 10:19-21) Gba u se er tom a “m-er u sha inja” man “mkav” sha er se fa “ior mba ôron akaa dang” man mba ve “eren dang ken zende ve” la.—Anz. 2:10-16.

 NAAN MBAGENEV ICIVIR

Gba u se wa ikyô sha kwagh u samber a abaver a i er se sha kwagh u anmgbianev asev shin akaa a a er ve la. Aluer kwagh u i er la ka u mimi je kpa, saa se samber a mi ga. Alaghga ashighe agen a doo u samber a abaver sha kwagh u a er mbagenev ga shi a tese dooshima ga aluer ka a mimi je kpaa. (Mat. 7:12) Ikyav i tesen yô, aluer se mba kôson mbagenev, shi ka kwagh u mimi se lu ôron je kpa, ngula tese dooshima ga, shi kwagh la una fatyô u taver or ishima kpaa ga. (2 Tes. 3:11; 1 Tim. 5:13) Alaghga kwagh ugen una lu kwaghmyer, nahan doo u se de ior mba i lu kwagh ve la ve pase kwagh shon ayol a ve man sha gbenda u ve soo la kua sha shighe u ve soo la. Aluer se mba samber a kwagh fele yô, kwagh la una fatyô u van a zayol.

Nyian ne, ka ican u samber a abaver fele fele ga cii, aluer ka a mimi man a mimi ga, a wasen man a wasen ga, kua a bo man a bo ga kpaa cii. Aluer u tindi or môm tseegh a loho je kpa, or la nana fatyô u tôôn u tindin ior a mi sha tar cii ken usekônd kpuaa tseegh. Sha nahan yô, doo u se palegh ieren i samber a loho dang dang man fele fele la. Shin er dooshima a ne akaa cii jighjigh shi a hun kwagh ga nahan kpa, gba u se lu mbafankwagh, nahan se wa ikyo sha kwagh u abaver a i er i nyoho yum la. U hemban cii je yô, ­dooshima ka a na se palegh u nan jighjigh a akaa a mimi ga a ior mba ve lu ikpan i Satan Diabolo, u a lu “ter u aie” la ve er sha u vihin nongo u Yehova shin anmgbianev asev iti la. (Yoh. 8:44; 1 Kor. 13:7) Aluer se mba a m-er u sha inja man mkav yô, kwagh ne una wase se se lu ‘mbafankwagh,’ nahan se fa kwagh u i doo u se er a akaa a se ongo kpishi ayange ayange la. Bibilo kaa ér: “Mbalanenkwagh yô, dyako ve ka ­lanegh, kpa mbafankwagh yô, mba kange ve tsar u mfe sha ityou.”—Anz. 14:18.

^ par. 4 Fa wer mbaaie mba i samber a mi sha Intanet la ashighe agen ka i hide i sôr i ôr sha gbenda ugen sha u ior ve hen ér ka kwagh u mimi yô.

^ par. 8 Nenge “Ngeren u Mpin” u ken Tom Wase u Tartor, u Aipor 2010 la.