Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Hen Kwagh ken Injakwagh i Talenti La

Hen Kwagh ken Injakwagh i Talenti La

“A na ugen talenti utaan, ugen la uhar, man ugen la môm.”—MAT. 25:15.

1, 2. Yesu yange ôr injakwagh i talenti la sha ci u nyi?

KEN injakwagh i talenti la, Yesu pase tom u mbadondon un, mba i shigh ve mkurem la ve lu a mi la wang. Gba u se kav kwagh u injakwagh ne i lu ôron la, sha ci u ngi a iwasen hen Mbakristu mba ve lu a ishimaverenkeghen i yemen sha shin lun uma shin tar la cii.

2 Yesu yange ôr injakwagh i talenti la shighe u mbahenen nav pine un mpin sha kwagh u una lu ‘ikyav i sha mve Na la man i mkurtar’ la. (Mat. 24:3) Sha nahan yô, injakwagh ne kure sha shighe wase ne, shi ngi kwagh môm ken ikyav i tesen mve u Yesu man hemen na.

3. Ka akaa a nyi se hen ken anzaakaa a i nger ken Mateu ityough 24 man 25?

3 Injakwagh i talenti la ka môm ken anzaakaa anyiin a i nger ken Mateu 24:45 zan zan 25:46 la. Yesu yange ôr injakwagh i wanakiriki u jighjigh man u fan kwagh la, man i anuunaukase a pue la, kua i iyôngo man ivo la shighe u lu nan mlumun sha mpin u i pine un sha kwagh u mve na la. Ken anzaakaa anyiin ne cii, Yesu pase aeren a mbadondon un vea lu a mi ve vea due kposo ken ayange a masejime ne la wang. Injakwagh i sha kwagh u wanakiriki u jighjigh man i anuunaukase la, kua i  talenti la cii nga ôron kwagh u mbadondon un mba i shigh ve mkurem la. Ken injakwagh i wanakiriki u jighjigh la, Yesu pase wang ér gba u annongo u kpuaa u mba i shigh ve mkurem, u i ne un tom u koson ya na ken ayange a masejime ne la, una lu jighjigh shi una lu a kwaghfan. Ken injakwagh i anuunaukase la, Yesu pase wang ér a gba u mbadondon un mba i shigh ve mkurem la cii vea lu a agoyol shi vea lu per, sha ci u ve fa ér Yesu ngu van, kpa ve gema ve fa iyange shin ihwa ga. Ken injakwagh i talenti la di, Yesu tese ér gba u mba i shigh ve mkurem la vea eren ityom ve i Mbakristu la sha gbashima. Ken injakwagh i masetyô, i iyôngo man ivo la, Yesu ôr kwagh u mba ve lu a ishimaverenkeghen i yemen Sha la. A pase var var ér gba u vea tile sha mimi shi vea sue anmgbianev mba Yesu mba ve lu shin tar ne, mba i shigh ve mkurem la sha hanma gbenda cii. * De ase se time nen hegen sha injakwagh i talenti la.

TER LA NA MBATOMOV NAV TALENTI

4, 5. Or la, shin ter la, tile sha ityough ki ana, man talenti lu inyaregh ki kuman nena?

4 Ôr Mateu 25:14-30. I pase ken ityakerada yase ica gba hegen ér, or shin ter u ken injakwagh la ka Yesu, shi yange er zende yem ken tar u icaa, zum u kôndo Sha ken inyom i 33 la. Ken injakwagh igen i Yesu vande ôron la, a pase ityôkyaa i i na ve yem ken tar u caa la yô ér, “sha u una za ya tor.” (Luka 19:12) Yesu yange hide yem Sha kpa, i na un tor ken Tartor u Aôndo her ave ave je ga. * Kpa a gema “A za tema sha uwegh ku yanegh ku Aôndo gbem. Ngu masen keghen zan zan á va gema mbaihyomov Nav vea hingir Un kwagh u pendan angahar a Na sha mi.”Heb. 10:12, 13.

5 Or u i er kwagh na ken injakwagh la lu a talenti anigheni, man sha ayange la yô, lu zegeinyar. * Kpa cii man a yem zende yô, a kar mbatomov nav inyaregh kin, a ver ishima ér ve za er kpenga a mi shighe u un lu ken zende la. Yesu kpa yange lu a kwagh u injaa tsung cii ve mase kôndon Sha ye, er or la nahan,. Lu nyi kwagha? Lu tom u er shighe u lu shin tar ne la.

6, 7. Talenti la tile sha ityough ki nyi?

6 Tom u pasen kwagh shi tesen ior la yange hemba gban Yesu kwagh. (Ôr Luka 4:43.) Lu tom ne wase un gema ior kpishi hingir mbahenen nav ye. Yange vande kaan a mbahenen nav ér: “Kende nen ashe sha, nenge nen, iyiav mbi ken ishule, mbi via kuma u sundan ve.” (Yoh. 4:35-38) Yange wa ishima ér i kohol mbaasemaamimi mbagenev kpishi, mba vea hingir mbahenen nav yô. Lu u Yesu una gba kenden iyiav mbi mbi via kuma u sundan la tsô ga, er orfantom sule nahan. Sha nahan yô, shighe u i nder un shin ku ica lu a gba ga la, shi cii man a kôndo Sha yô, a na mbahenen nav zegetom ne, ér: “Za nen, za gema nen akuraior cii a̱ hingir mbahenen.” (Mat. 28:18-20) Maa Yesu na ve tom u inja, u pasen kwagh ne.—2 Kor. 4:7.

7 Nahan se kure ikyaa ser nyi? Se fatyô kaan ser, shighe u Yesu lu nan mbadondon un tom u geman ior hingir mbahenen la, lu “inyaregh nagh” shin talenti na je lu nan ve ye. (Mat. 25:14) U tan a ta aningir ga yô, talenti la ka tom u pasen  kwagh shi geman ior hingir mbahenen.

8. Er mbatomov mba utar mbara ngohol talenti iyenge kposo kposo nahan kpa, ter la ver ishima ér nyi?

8 Injakwagh i talenti la kaa ér ter la yange na wanakiriki na u môm talenti utaan, na ugen la uhar, ugen la di na un môm tseegh. (Mat. 25:15) Er na ve iyenge i talenti kposo kposo nahan kpa, ter la ver ishima ér hanmô ve nana er kpenga a mi sha gbashima, inja na yô, ve er tom u u na ve la sha afatyô ve cii. (Mat. 22:37; Kol. 3:23) Sha ayange a mbaapostoli la, hii ken Pentekosti u inyom i 33 la je, mbadondon mba Kristu hii u eren kpenga a talenti mbara. I nger kwagh u gbashima u ve lu a mi sha tom u pasen kwagh shi geman ior hingir mbahenen la ken takerada u Bibilo u Aerenakaa la. *—Aer. 6:7; 12:24; 19:20.

U EREN KPENGA A TALENTI SHA SHIGHE U MKUR

9. (a) Mbajighjigh mba i shigh ve mkurem la yange ve er nyi a talenti mbara, man kwagh ne tese ér nyi? (b) Ka tom u nyi mba ve lu “iyôngo igen” la ve lu a mini?

9 Sha shighe u mkur ne, hemban je yô, hii ken inyom i 1919 la, mbajighjigh mba i shigh ve mkurem shin tar la za hemen u  eren kpenga a talenti mba Kristu la. Nomso man kasev mba i shigh ve mkurem la ve nôngo sha afatyô ve cii, mba eren tom u pasen kwagh la, er wanakiriki u hiihii man u sha uhar la nahan. Nahan ityôkyaa kera ngi i se ker a ker ahaba sha kwagh u or u yange nan ngohol talenti utaan man u nan ngohol talenti uhar la ga. Ken injakwagh la, wanakiriki u hiihii man u sha uhar la cii, za er kpenga zua a mtsera kuma sha inyaregh ki yange i na nan la, nahan tese je ér ve cii ve lu a gbashima. Ka nyi tom mba ve lu a ishimaverenkeghen i va lun uma shin tar la ve lu a mini? Mba a tom u injaa kpen kpen! Injakwagh i Yesu i iyôngo man ivo la tese se ér mba ve lu a ishimaverenkeghen i va lu shin tar la, mba a ian i civirigh i wasen anmgbianev mba Yesu, mba i shigh ve mkurem la tom u pasen kwagh shi tesen ior la sha mimi. Ken ayange a masejime, a ican ne, iniongo ihiar ne cii ngi eren tom ken mzough er “ikyum i môm” nahan, sha u geman ior hingir mbahenen sha gbashima.—Yoh. 10:16.

10. Ka nyi i lu ikyav i vesen i tesen ér mve u Yesu la zurumu?

10 Yesu ver ishima ér mbatomov nav ve zua a mtsera sha talenti mba a ne ve la. Er se vande pasen nahan, mbahenen nav mbajighjigh mba sha ayange a mbaapostoli la yange ve seer inyaregh ki Ter je ka ashe tugh ga. Hide sha shighe u mkur, u injakwagh i talenti la i lu kuren ne di ye? Mbadondon Yesu, mbajighjigh mba tseen asema mbara er tom u pasen kwagh shi geman ior hingir mbahenen la sha gbenda u vesen u i gbe je i lu a vande eren ga yô. Er ve lu eren tom ken mzough yô, kwagh la na ior udubu deri imôngo mba hingir mbahenen mba hev mba ve lu seer sha iyenge i mbapasenkwagh la hanma inyom yô. Kwagh ne na yô, mba eren tom u pasen kwagh shi geman ior hingir mbahenen la kpoghuloo, nahan tom ne ka ikyav i vesen i tesen ér mve u Yesu la zurum. Sha mimi yô, doo Ter a ve!

Kristu na mbatomov nav tom u doon tsung u pasen kwagh la (Nenge ikyumhiange i sha 10 la)

KA HANMA SHIGHE TER LA UNA HIDE SHA U VA ÔRON IYENGE I INYARA?

11. Ka nyi i ne ve se kur ikyaa ser Yesu una va sha shighe u zegecan la sha u va ôron iyenge i inyar a mbatomov nava?

11 Yesu una va sha u va ôron iyenge inyar i mbatomov nav er zegecan, u a sôôn van ne, una lu yemen u za kuusu la. Er nan ve se kur ikyaa nahana? Yesu ter kwagh u mve na la ciligh ciligh ken kwaghôron na u profeti u i nger ken Mateu ityough 24 man 25 la. Zum u lu ôron kwagh u ijir i a va ôr ior sha shighe u zegecan la, a kaa ér,  ior vea “nenge a Wan u or Una lu van sha abeen a sha kwavaôndo.” A taver mbadondon un, mba vea lu uma ken ayange a masejime la ishima ér ve kuran. A kaa ér: “Ne fa iyange i Ter wen Una va la ga,” shi “ka hen shighe u ne ver ishima ga la je, Wan u or Una va ye.” (Mat. 24:30, 42, 44) Sha nahan yô, shighe u Yesu kaa ér “ter u mbatomov mbara za hide, ôr iyenge i inyar a ve” la, ikyav tese wang ér lu ôron kwagh u zum u una va u va ôron ior ijir shighe u mkurtar la. *Mat. 25:19.

12, 13. (a) Ter la yange kaa a ortom u hii man u sha uhar la ér nena, man lu sha ci u nyi? (b) Ka hanma shighe a ver mba i shigh ve mkurem la ikyav i masetyô sha atsul a ve? (Nenge ngeren u kiriki u a lu a itinekwagh ér “ A Pine Ve Kwagh Ve Shighe u Vea Kpe La.”) (c) Ka injar i nyi a va na mba a ôr ve ijir a kure ér mba iyôngo laa?

12 Er injakwagh la i tese nahan, shighe u ter la za hide la, a nenge ortom na u hiihii, u i na un talenti utaan la, man u i na un talenti uhar la, ve lu jighjigh shi ve er kpenga, ve zua a mtsera kuma sha inyaregh ki na ve la vough. Ter la kaa a mbatomov nav mba uhar mbara cii ér: “Doo yum, we ortom u injaa u jighjigh, u er jighjigh sha akaa a kpeghee, nahan me ver u sha akaa kpishi.” (Mat. 25:21, 23) Nahan se ver ishima ser ka nyi ia er shighe u Yesu, u a lu Ter ne la, una hide sha u va ôron ior ijir ken hemen laa?

13 Shighe la, a vande veren mbahenen mba Yesu mba i shigh ve mkurem shi ve lu eren un tom kpoghuloo, mba ve til sha ityough ki ortom u hiihii man u sha uhar la ikyav i masetyô sha atsul a ve cii man zegecan la una hii ye. (Mpa. 7:1-3) Cii man Armagedon a va yô, Yesu una na ve injar i yemen Sha, i yange tôndo zwa a ve la. Mba ve lu a ishimaverenkeghen i va lun shin tar ne, mba ve lu wasen anmgbianev mba Kristu u eren tom u pasen kwagh la cii, a ôr ve ijir a kure hen shighe ne ér mba iyôngo, shi a na ve ian i lun uma shin tar ne sha hemen u Tartor u Aôndo la.Mat. 25:34.

ORTOM U IFER U WAN HWEV

14, 15. Yesu yange lu tesen ér anmgbianev nav, mba i shigh ve mkurem la kpishi vea va wa ifer man hwevee? Ta iwanger.

14 Ken injakwagh la, ortom u masetyô la yange za yer talenti na shin inya, venda u eren kpenga a mi shin za koson ken banke je kpaa. Ortom la tese ieren i vihin tsung, sha ci u yange venda sha apera u eren kpenga van ter na la a mtsera. Ter la yila un ér ngu ortom u “ifer u wan hwev” nahan, lu sha inja je. Ter la ngohol talenti la hen a nan kera, gema na ortom na u lu a mi pue la. Maa i kôr ortom u ifer la i kende “ken ime i ken won la.” “Keregh la mliam maa lu kua anyi a yan.”Mat. 25:24-30; Luka 19:22, 23.

15 Ortom u ter la u masetyô la yange za yer talenti na. Nahan Yesu lu tesen ér mbadondon un mbagenev kpuaa ken mba i shigh ve mkurem la vea va wa ifer man hwevee? Ei. Tôô ase injakwagh ne  kar sha anzaakaa ahar agen la. Ken injakwagh i wanakiriki u jighjigh man u fan kwagh la, Yesu ôr kwagh u wanakiriki u bo, u gbidye akar a na a tom la. Yesu lu tsenganpasen ér nongo u wanakiriki u bo la ua va due ga. Kpa lu tan wanakiriki u jighjigh la icin ér a de lu a ieren i wanakiriki u bo la ga. Ken injakwagh i anuunaukase a pue la kpa, Yesu lu tesen ér mbagenev kpishi ken mbadondon un mba i shigh ve mkurem la vea va lu er anuunaukase ataan a lanen kwagh la nahan ga. Kpa lu tan anmgbianev nav mba ken jijingi mbara icin sha kwagh u una er ve aluer ve de u keghen shi kuran yô. * Sha nahan yô, doo u se kure ikyaa ser ken injakwagh i talenti la kpa Yesu lu kaan ér anmgbianev nav mba i shigh ve mkurem la kpishi vea wa ifer man hwev ken ayange a masejime ne ga. Kpa Yesu lu wan mbadondon un, mba i shigh ve mkurem la kwagh ér ve de lu mbawan hwev ga, ve ‘eren kasua’ a talenti la, shi ve palegh ieren i wanakiriki u bo la.Mat. 25:16.

16. (a) Ka nyi man nyi se hen ken injakwagh i talenti laa? (b) Ngeren ne nyôôso mkav wase u se vande lun a mi sha injakwagh i talenti la nena? (Nenge ngeren u kiriki u a lu a itinekwagh ér “ Er Se Kav Injakwagh i Talenti la Yô” la.)

16 Ka akaa ahar a nyi se hen ken injakwagh i talenti laa? Hiihii yô, Kristu u a lu Ter la, na mbahenen nav mba i shigh ve mkurem la kwagh u a nenge ér ka kwagh u injaa tsung yô, ka tom u pasen kwagh shi geman ior hingir mbahenen je la. Kwagh u sha uhar yô, Kristu soo ér se cii se eren tom u pasen kwagh ne sha gbashima. Aluer se mba eren nahan yô, se fatyô u lun a vangertiôr ser Ter la una va na se injar sha tom u se lu eren un sha jighjigh, shi se lu ungwan imo na shi kuran la.Mat. 25:21, 23, 34.

^ par. 3 I pase annongo u a lu wanakiriki u jighjigh man u fan kwagh la ken Iyoukura i Julai 15, 2013, peeji 21-22, ikyumhiange i sha 8-10. I pase kwagh u anuunaukase la ken ngeren u karen la, ken magazin ne. I pase injakwagh i iyôngo man ivo la ken Iyoukura i ken zwa Buter i Oktoba 15, 1995, peeji 23-28.

^ par. 5 Sha ayange a Yesu la, talenti môm lu inyaregh ki kuman er sule 6,000 nahan. Cii man ortom u zuan a sule môm ken iyange, nana va zua a talenti môm yô, i gba u nana er tom er anyom 20 nahan.

^ par. 8 Mbaapostoli yange mba kpen kera yô, Satan na ior hingir u vendan mimi, man kwagh ne za hemen anyom imôngo. Hen shighe ne, i lu eren tom u geman ior mbahenen mba Kristu mba mimi la sha gbashima ga. Kpa lu u hanma kwagh cii una va gema sha “shighe u sundan” la, inja na yô, ken ayange a masejime. (Mat. 13:24-30, 36-43) Ôr Iyoukura i Julai 15, 2013, peeji 9-12.

^ par. 11 Ôr Iyoukura i Julai 15, 2013, peeji 7-8, ikyumhiange i sha 14 zan zan 18 la.

^ par. 15 Nenge ikyumhiange i sha 13 la, ken ngeren u ken Iyoukura ne, u a lu a itinekwagh ér, “U Fatyô U Zan Hemen u ‘Kuran’ Kpa?” la.