IYOUKURA (I HENEN) Setemba 2018

Iyoukura ne ngi a ngeren mba timen sha mi mba hii ken Oktoba 29 zan zan Disemba 2, 2018

“Aluer Nea Fa Akaa Ne, man Nea Eren sha Mi Yô, Á Saan Ne Iyol”

Ka sha igbenda i nyi nahan se fatyô u zan hemen u hiden a iyol yase ijime man er nan ve i gbe hange hange u se er kwagh nee?

Mbakristu Mbabeenyol—Ieren Yen i Mimi la Doo Yehova Kpishi

Mbakristu mba beenyol mba sha ayange ase ne tese iyol hiden a mi ijime nena?

Za Hemen u Tesen Dooshima—Gadia Maan a Maa

Nenge er se fatyô u taver ayol a ase asema ken ayange a masejime a a taver kpishi ne yô.

Saan Mba Ve Civir “Aôndo u Sar Sar” la Iyol

Se er nan ve aluer se mba tagher a akaa a karen jighjigh wase kpa a saan se iyolo?

Ngise Ior Ôron Shighe Nena?

Yange ior ôron shighe ken Bibilo nena?

Yehova Hemba Cii Kpa We Kwagh u Mbagen Ikyo

Yehova ver i doon kpen kpen i tesen ior mbagen ikyo i wan nena?

Waan Ior Ikyo shi Eren A Ve Kundu Kundu Er Yehova Nahan

Hen igbenda i u fatyô u tesen ior ikyo i wan hen tsombor man ken tiônnongo man ken kwaghpasen yô.