IYOUKURA (I HENEN) Desemba 2019

Iyoukura ne ngi a ngeren mba timen sha mi mba hii ken Febewari 3–Maaci 1, 2020.

‘Shighe ngu u’ Eren Tom shi Memen

Ngeren ne ôr kwagh u Iyange i Memen i Aôndo na Mbaiserael ken hanma kasua la sha u wasen se u gbidyen kwar nengen ieren yase sha kwagh u tom kua ian i memen.

Yehova Er Kwagh u Duen a We ken Kpan Kera

Jubili i sha ayange a Mbaiserael la i umbur se kwagh ugen u Yehova a er sha ci wase yô.

Mbampin mba Mbaôron Takerada Ne Ve Pin La

Tindi yange tese ér aluer or kôr wankwase u i lu sôôr un a sôôr sha igyosough nan kighir un sha apera “ken toho” nan yav a na man wankwase la haa var shin ngor yô, wankwase la er idya ga, kpa or la yô nan er idya nahan nan ngu a ibo. Yange kwagh a lu nahan sha ci u nyi?

Mbampin mba Mbaôron Takerada Ne Ve Pin La

Shie u Satan kaa a Ifa ér aluer a ya kon u mfe u fan kwagh u dedoo man kwagh u bo kpa una kpe ga la, lu ityesen i i samber nyian wuee ér or ka nana kpe yô, ka iyol tseegh ka i kpe, jijingi u nan yô ngu a due a yem la, lu tesen un yee?

U Fa Yehova Kuma Nena?

Inja i u fan Yehova jim jim la ér nyi, man ka nyi se fatyô u henen ken Mose man Tor Davidi sha kwagh u yan ikyar kangenaa vea Aôndo?

Mbamaren—Yese Nen Ônov Enev Er Vea Soo Yehova Yô

Mbamaren vea yese mbayev vev u soon Yehova shi civir un nena?

“Tesen Nen ner Ne Mba a Ishughun”

Atôakaa nga a a ne ve i doo u se lu a ieren i wuese kwagh shin nan ishughun yô.

U Umbur Kpa?

U ôr ngeren mba i sember duen a mi ken Iyoukura la nahan doo u kpa? Nenge ase kwagh u u fatyô u umbur la.

Ngeren mba I Gber ken Iyoukura ken Inyom i 2019 Yô

Atineakaa a ngeren mba i gber ken magazin u Iyoukura ken inyom i 2019 yô.