Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Akaa a Injaa

Akaa a Injaa
TESE SHA...

Danlood:

 1. 1. Hanma sev yô ka se er kwagh u wasen

  Se a shighe wase, suen mimi je.

  Er i doon se tsung u lun imôngo sen

  A mba lun azende cii kpa, se mba hungur ga.

  (GERCAM)

  Gba u se ver ian i se er akaa a injaa, er:

  Msen, henen kwagh, civir Yehova.

  Fan Yehova jim, ka kwagh ne a hembe doon ye.

  Kende akaa a yan shighe.

  Time sha mlu ne man u ken hemen.

  Kwagh môm a de hemban angan mayange ga.

 2. 2. Ka se za tume ityough kimbin anzô.

  Anzô a na se vôr, se ban a jighjigh.

  Kpa tsombor wase soo er se kur.

  Gba u se yese ônov kpa saa se ker ian.

  (GERCAM)

  Gba u se ver ian i se er akaa a injaa, er:

  Msen, henen kwagh, civir Yehova.

  Fan Yehova jim, ka kwagh ne a hembe doon ye.

  Kende akaa a yan shighe.

  Time sha mlu ne man u ken hemen.

  Kwagh môm a de hemban angan mayange ga.

  (GERCAM)

  Gba u se ver ian i se er akaa a injaa, er:

  Msen, henen kwagh, civir Yehova.

  Fan Yehova jim, ka kwagh ne a hembe doon ye.

  Kende akaa a yan shighe.

  Time sha mlu ne man u ken hemen.

  Kwagh môm a de hemban angan mayange ga.