Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITYOUGH 13

Timoteu Yange Soo u Wasen Ior

Timoteu Yange Soo u Wasen Ior

Timoteu lu wanyenomso u yange i saan un iyol u wasen ior yô. Yange zende wase ior sha ajiir kpishi. Kwagh la na yô, saan un iyol kpishi. U soo u fan er yange hii ve saan un iyol yôô?—

Mama u Timoteu man mama u mama na yange ve tese un kwagh u Yehova

Timoteu vese hen gar ugen, u i yilan ér Lisetera yô. Shighe u lu cuku la, mama na Unise, man mama u mama na Loisi, yange ve hii u tesen un kwagh u Yehova. Timoteu ngur vesen yô, a soo u wasen ior mbagenev ér ve fa Yehova.

Shighe u Timoteu lu wanye la, Paulu kaa a na ér a za vea na vea za pase ior kwagh sha ajiir agen. Timoteu lumun u zan. Yange doo un u za wasen ior.

Timoteu yem zende vea Paulu hen gar  u Tesalonika, ken tar u Masedonia. Ve zende angahar ve yem ica ve za nyôr tso ve, ve mase za nyôron hen ijiir la ye. Mba za nyer yô, ve tese ior kpishi kwagh u Yehova. Kpa ior mbagenev nyoon ishima a ve, shi ve nôngo u vihin ve iyol kpaa. Nahan Paulu man Timoteu mough yem za pase kwagh sha ajiir agen.

Yange saan Timoteu iyol kpishi

Iwer ngi karen yô, Paulu hide tindi Timoteu ken Tesalonika, ér a za nenge er Mbakristu mbara ve lu yô. Lu u Timoteu una taver ishima kpishi ve una hide a za ken gar u cier iyol la ye! Kpa Timoteu hide za ken gar la, sha ci u ishima lu zan un iyol sha kwagh u Mbakristu mba hen gar la. Za hidi yô, va ôr Paulu kwagh u doon. Mbakristu mba ken Tesalonika mbara lu dedoo!

Timoteu er tom vea Paulu anyom kpishi. Paulu nger ken washika na ugen la ér, ka Timoteu je a hembe doon u una za wase atôônanongo ye. Timoteu yange soo Yehova kua ior cii.

U soo ior shi ka u ape wasen ve wer ve fa Yehova kpa?— U er nahan yô, a saan we iyol kpishi, vough er Timoteu nahan!

ÔR KEN BIBILO YOU

  • 2 Timotetu 1:5; 3:15

  • Aerenakaa 16:1-5; 17:1-10

  • 1 Mbatesalonika 3:2-7

  • Mbafilipi 2:19-22