Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Mhii

Mhii

“TER Aôndo A̱ doo u ishima a ishima you cii man a uma wou cii man a agee ou cii. Akaaôron a m kaan we nyian ne, a̱ lu u ken ishima, tesen ônov ou a sha gbashima je, ôron kwagh u a, zum u wea tema hen ya wou man zum u wea zenden sha gbenda man zum u wea yav inya man zum u wea moughon sha.”DUTERONOMI 6:5-7.