Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITYOUGH 33

Yesu Una Fatyô u Kuran Se

Yesu Una Fatyô u Kuran Se

Ú nenge wer Yesu ngu Tor u ageegh, shin ú nenge wer ngu er ka anikyundan u a lu a agee shio nahana?

YESU yange vese hingir igyandenor, va mase fan er yange un lu cuku ve, Yehova kura un la nahan, ú hen wer yange una er msen hen Yehova, una sugh un gaa?— Ú hen wer yange Yesu va fa er Maria man Yosev yange ve yem a na ken Igipiti, un war nahan, una ôr a ve ér nyi?

Sha mimi yô, Yesu kera ngu anikyundan hegen ga. Shin tar ne je kpa kera ngu er ngise lu nahan ga. Kpa, ú nenge er ior mbagen ainge ve nengen Yesu ér ngu di anikyundan u lu shin kpese her tsô kpa?— Mba hembe nengen a kwagh ne sha shighe u Kirimishi, sha ci u ka a̱ kuma shighe la yô, ufoto mba tesen ér Yesu ngu anikyundan ve lu hanma ijiir cii.

Er Yesu a kera lu shin tar ne ga nahan kpa, ú na jighjigh wer ngu uma her kpa?— Een, yange i nder un shin ku, nahan ngu Tor u ageegh sha hegen. Ú hen wer kanyi kwagh una fatyô u eren sha u kuran mba ve eren un tom laa?— Zum u Yesu lu shin tar la, a tese er una kura ior mba un doo ve ishima la yô. De se nenge er yange er kwagh ne shighe ugen, u due zende vea mbahenen nav shin tso yô.

 Lu iyange sha tembe. Sev av je Yesu lu tesen ior kwaghaôndo hen kpe u Zegemnger u Galilia, lu zege ber, lihe kuma er ukilomita 20 nahan shi gbanger je kuma er ukilomita 12 nahan. Tsô á kaa a mbahenen nav ér: “Se per nen ber yande la.” Nahan ve nyôr tso, ve gba peren ber yande la. Yesu gema vôr kpishi, nahan á yem á za yav sha kushen shin tso. Ica gba tsô maa a gba mnyam mem mem.

Yesu ngu kaan a ahumbe man agôndoamnger ér nyi?

Kpa mbahenen yô lu per, ve lu nahan tso. Hanma kwagh lu zan doo doo, kpa ica gbe ga yô ijeverahumbe gba karen. Ahumbe la lu hemban taver a taver cii, tsô agôndoamnger kpa lu hemban taver a taver. Mngerem gba kpianger haan shin tso, tso maa gba nôngon u urun.

Cier mbahenen mbara iyol kpishi, ve hen ér vea ur. Kpa Yesu yô, cier un iyol ga. Lu yaven shin ityô tsoo her. Ken masejime yô, mbahenen nder un, ve kaa a na ér: ‘Tere, Tere, yima se, se mba timin ken uraahumbe ne.’ Yesu maa nder, kaa a ahumbe man agôndoamnger la, ér, “Huan, lu ving!”

Fese je maa ahumbe de u karen, zegemnger kpa maa huan ving. Kwagh ne kpiligh  mbahenen iyol. Ve lu a̱ vande nengen a imba kwagh ne ga. Nahan ve gba ôron kwagh ayol a ve kaan ér: “Ka nyi Or ne man A yange ahumbe kua mngerem man ve ongo Unu?”—Luka 8:22-25; Marku 4:35-41.

Ú fa or u Yesu a lu kpa?— Ú fa ape á zough aa zege utaha na la kpa?— Er Yesu yange lu a mbahenen nav yô, ityôkyaa lu i ma ve cia kwagh môm ga, gadia Yesu lu er uumace mbagen nahan ga. Lu a ­tahav mbu una fatyô u eren akaakpilighyol a ma orgen môm nana fatyô u eren ga yô. De m ôr ú kwagh ugen u Yesu yange shi er sha ­shighe ugen u uraahumbe lu gbughur a zegemnger yô.

Kwagh ne er lu sha iyange igen je. Iyange i mir yô, Yesu kaa a mbahenen nav ér ve̱ nyôr tso ve̱ per ifi yande la ve̱ za keghen un. Nahan Yesu gema unde yem sha uwo un tswen. Ijiir la huan, ayôôso lu her ga, nahan á za her ér una za er msen hen Ter na, Yehova Aôndo.

Mbahenen maa nyôr tso gba peren ifi yande la. Kpa ica i gbe ga yô,  ahumbe gba karen. Ahumbe la lu hemban taver a taver cii. Tugh gema ile hen shighe ne. Ior mbara sagh ikondo i tsoo, ve gba nahan tso yemen. Kpa ve lu zan kera ga, sha ci u ijeverahumbe la lu van ve sha hemen. Agôndoamnger lu kpianger a tso la, mngerem kpa lu kpianger haan shin tso. Ior mban gba nôngon tsung ér vea ar ken kpeifi, kpa ve fatyô ga.

Yesu lu di sha uwo un tswen her tsô. Shi sha uwo la kpen kpen. Kpa va ta ashe nenge er agôndoamnger a lu nôngon u kuan a mbahenen nav yô. Nahan á hungwa sha uwo la á va shin kpeifi. Yesu soo u wasen mbahenen nav, nahan á gba zenden sha kwavmnger ken ijeverahumbe la van ape ve lu la!

Aluer ú soo wer ú zende sha kwavmnger nahan, ú hen wer kanyi ia er ú we?— Ú mire shin mnger, alaghga ú ma mngerem ú kpe je. Kpa Yesu yô, kwagh môm er un ga. Un lu a tahav mbu vesen. Yesu lu van sha kwavmnger ca a tso la. Nahan zulum sha use cii ve, mbahenen mase nengen er Yesu lu zenden sha kwavmnger van pe ve lu la ye. Kpa ve na jighjigh a kwagh u ve nenge a mi la ga. Cier ve iyol kpishi, tsô ve gba genger amo sha mcie. Nahan Yesu kaa a va ér: “Taver nen ishima, ka Mo, de kera cie nen ga.”

Er nan ve Yesu yange eren uivande?

Yesu nyer shin tso la je tsô, maa ijeverahumbe la de. Kwa ne kpa shi kpiligh mbahenen mbara iyol. Ve gure sha ishigh ki Yesu ve gba kaan ér: “Mimi je U ngu Wan u Aôndo.”—Mateu 14:22-33; Yohane 6:16-21.

Yange wea lu her sha shighe la, wea nenge akaa a Yesu lu eren la nahan, ma doo ú kpishi je gaa? — Ú fa er i hii ve Yesu yange eren uivande mba kpilighyol mbara kpa?— Ityôkyaa yô, mbahenen nav doo un ishima, nahan a soo u wasen ve. Shi lu eren akaa la sha u tesen tahav mbu un lu a mi la, man er una va hingir Orhemen ken Tartor u Aôndo ve, una er la kpaa.

Yesu kor mbahenen nav ainge nena?

Ainge je kpa Yesu tôô tahav mbun ngu kuran mbahenen nav  sha iniôngon i Satan a nôngon ér una yange ve, ve de u pasen mbagenev kwagh u Tartor u Aôndo la. Kpa Yesu kor mbahenen sha tahav mbun ér ve̱ de gbe angev ga, shin tee mbu been ve angev a mi kpaa ga. Mbaapostoli mba Yesu je kpa ken masejime yange ve va kpe ci ca cii. Yange i wua Yakobu, anmgbian u Yohane la, shi Yohane iyol na kpa i va wuhe un ken gaadi.—Aerenakaa 12:2; Mpase 1:9.

Kape ainge kpa kwagh ne a lu je la. Ior mbacivir Yehova man mba ve civir un ga cii vea fatyô u gban angev, kpen kpaa. Nahan kpa, ica a gba ga tsô, Yesu u á lu Tor u gomoti u Aôndo la, una hemen sha tar cii, nahan hanma kwagh cii una hingir vough. Hen shighe la a kera gba u or môm nana cia kwagh ga, sha ci u Yesu una va ior mba ve ongo un la cii a mkpeyol sha tahav nav mbula.—Yesaia 9:6, 7.

Avur a Bibilo agen a a tese tahav mbu Yesu, un u Aôndo a ver un Orhemen u Tartor u Aôndo la yô, ka Daniel 7:13, 14; Mateu 28:18; man Mbaefese 1:20-22.