Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITYOUGH 15

Ityesen Sha Kwagh u Eren a Or Doo Doo

Ityesen Sha Kwagh u Eren a Or Doo Doo

U FA inja i kwagh u ka i kaa ér or ngu sangen a sange la kpa?— U sangen a sange yô ka u kôron ma or ihyom sha ci u nan ngu kposo yum, shin nan lamen zwa ugen yum. Sha nahan yô, u sangen a sange eren kwagh a or ka u lun a kwagh shin ishima a or a ityôkyaa shio, shin u gban henen akaabo sha or tsô a u fan nan doo doo shio.

Ú hen wer u kôron or ihyom sha ci u ú vande fan nan ga yum, shin kôron nan ihyom sha ci u mlu u nan ngu kposo a u wou yum la, doo kpa?— Ei, doo u kôron orgen ihyom ga, ngula ka u eren kwagh a or doo doo la ga. Mayange se er kwagh a or caveraa sha ci u nan ngu kposo a vese yum ga.

I lu nahan ú fa ma or u kwavyolough u nan ú lu kposo a u̱ wou, shin nan lamen zwa ugenegh kposo a u̱ wou vee?— Alaghga ú nenge a ior mba vé vihi iyol shin ve gbe angev, nahan ve kera dooashe yum ga yô. Ú eren kwagh a or u nan lu kposo a we la doo doo, kua sha dooshima kpa?

Doo u se eren a ior mba ve lu kposo a vese la nena?

Aluer se ungwa imo i Yesu Kristu, Ortesen Uhemban la yô, se eren a hanmaor cii dedoo. Mayange se nenge ma or ser nan ngu kposo a vese sha ci u tar u nan dugh ker la ngu kposo a u̱ wase yum, shin mlu u kwavyolough u nan ngu kposo yum ga. Se er kwagh a nan doo doo. Er í lu hanmaor cii nan ne kwagh ne jighjigh ga nahan kpa, ka kwagh u yange Yesu tese je ne. De se ôr ase kwagh shami.

Yange Oryuda ugen lu, soo kwagh u ior mbagen ga cii, nahan a va hen Yesu a va pine un ér: ‘Me er nan man me lu uma gbem sha wono?’  Yesu fa je wener, a̱ shi nan kpa or la ngu meen un ér una kaa ér se̱ eren akaa a dedoo a ior mba ve lamen zwa môm a vese, shin ve lu tar môm a vese la tseegh. Sha nahan yô, u Yesu yange ma na mlumun iyol na la yô, á gema á hurugh á pine or la ér: ‘Kanyi Tindi u Aôndo a kaa ér se̱ erenee?’

Or la gema kaa ér: ‘Ter Aôndo A̱ doo u ishima a ishima you cii man or u nan we ndor a we kpaa, nana̱ doo u ishima er we iyol you nahan.’ Yesu kaa a na ér: ‘U kaa vough; eren nahan tsô ú zua a uma u tsôron.’

Kpa or ti soo u eren kwagh u dedoo hen ior mba ve lu kposo a na shin eren a ve doo doo kpaa ga. Nahan lu un pe keren ishô iyol na. Tsô á kaa a Yesu ér: ‘Ka an jim nan lu orwan ndor a mo?’ Alaghga yange soo ér Yesu a̱ kaa ér: “Mbawanndor a we yô ka akar a ou,” shin “ka ior mba ve lu kwagh môm a we yô.” Yesu gema na or la ikyaa sha injakwagh i Oryuda man Orsamaria. A za hemen a kaa a na nahan ér:

Orgen mough ken Yerusalem u yemen Yeriko. Or ne lu Oryuda. Ngur yemen sha gbenda yô, mbanumungbenda za kôr un. Ve gbidye un ve kende hen inya ve ngohol un inyaregh kua akondo kpaa. Mbanumungbenda mbara gbidye un kpishi, maa ve undu un hen kpe  gbenda gba nôngon ku.

Shighe karen deghôô yô, pristi ugen gba va karen sha gbenda la. Á nenge a or u i vihi un iyol coholoo la. Yange a lu we yô, ma ú er nena?— Pristi ti palegh kar bar gbenda ugen yem kwagh na. U tilen tsô kpa tile ga. Er ma kwagh môm tsô kpaa u wasen or la ga.

Orgen u eren kwaghaôndo kpoghuloo shi gba va karen sha gbenda shon. Ngun lu Orlevi, eren tom ken tempel ken Yerusalem. Yange tile wase or la kpa?— Ei. Un kpa er kwagh vough er pristi la kpa vande eren nahan.

Ken masejime yô, Orsamaria va due henpe or la lu la. Ú nenge a na er á lu van ken inyuugh ki gbenda keera kpa?— Á nenge er i vihi  Oryuda la iyol coholoo á samber hen inya gbedaa nahan. Fa wer, Mbasamaria kpishi yange kwagh zuan ve a Mbayuda ga. (Yohane 4:9) ­Nahan Orsamaria ne kpa una undu or ne, una wasen un ga shinii? Una pine ér: ‘M̱ wase Oryuda ne sha ci u nyi? A lu mo mea vihi iyol nahan ma á waseme?’

Hii nan ve Orsamaria la yange lu orwanndor u dedoo?

Orsamaria la kenger or la er a yav hen kpe gbenda yô, nahan kunya kôr un a na kpishi. A nenge ér aluer un undu or la ér a̱ kpe yô, a lu shami ga cii. Nahan á hungwa sha jaki na, á za hen or la, á gba za sôron un avav la. Á haa mkurem man wain sha á. Lu u mkurem mara maa na avav la aa bee. Á kange un avav la sha atsar a ikyondo.

Orsamaria la maa tôô or u i vihi un iyol la penda sha jaki na teghelee. Maa a kôr gbenda yemen a na kure kure, zan zan ve va nyôr hen ijiir i mbavannya ve memen her yô. Orsamaria la zua a ijiir i or la una lu her yô, shi a nenge sha a na doo doo kpaa.

Yesu maa gema pine or u lu ôron kwagh a na la wener: ‘Ken ior mba utar mban yô, ka hanmô je ú hen wer nan ngu u wan ndor u dedoo?’ We yô ú kaa wer nyi? Yange lu pristi la shin lu Orlevi la shin lu Orsamaria laa?

Or la kaa ér: ‘Ka or u yange tile nenge sha or u i vihi un iyol coholoo la lu  orwanndor u dedoo ye.’ Yesu kaa a na ér: ‘Ú kaa vough. We kpaa, za er nahan.’—Luka 10:25-37.

Kwagh ne lu injakwagh i dedoo gaa? Í pase ior mba ve lu mbawanndor a vese la wang, se kpa se fa. Ka mba ve lu azende ase tseegh ga. Shi ka mba kwavyolough ve ú lu kwagh môm a u̱ wase shin ve lamen zwa môm a vese la tseegh ga. Yesu tese se ér se̱ eren a ior cii doo doo, vea due ijiir kposo a vese, shin mluashe ve shin ma zwa u ve lamen la ua lu kposo a u̱ wase kpaa.

Kape Yehova Aôndo kpa a lu je la. Un sangen a sange ga. Yesu yange kaa wener: ‘Ter wen u A lu Sha la ngu A er iyange Na i̱ due i̱ ta sha mbaaferev kua mbamimi kpaa. Shi ngu A nôô ura sha mbaperapera man mba ve lu mbaperapera ga kpaa.’ Sha nahan yô, doo u se eren a ior cii doo doo, di er Aôndo kpa a eren nahan.—Mateu 5:44-48.

Ú lu orwanndor u dedoo nena?

Nahan aluer ú nenge or vihi iyol yô, ú er nena?— Aluer nan ngu or u ken tar ugen, shin kwavyolough u nan ngu kposo a u̱ wou di ye? Nan ngu orwanndor a we her tsô, nahan wase nan. Aluer ú nenge wer ú yina u wasen nan yô, ú fatyô u pinen orgen wer nana̱ wase or shon. Shin ú yila ordasenda shin ú ôr tica wou. Ka nahan ve we kpa ú lu eren a orgen dedoo, vough er Orsamaria la kpa yange er la ye.

Ortesen Uhemban la soo ér se̱ eren a ior doo doo. Á soo ér se̱ wasen mbagenev, vea lu unô ior je kpaa. Ka ityôkyaa i yange i na ve, ôr injakwagh i Orsamaria u lun a erdoo je la.

Sha kwagh u eren a hanma or doo doo, shin nana lamen zwa ugen shin nana due ken tar ugen kposo a u̱ wase kpaa la yô, ôr Anzaakaa 19:22; Aerenakaa 10:34, 35; man 17:26.