Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 ITYOUGH 42

Er i Hii Ve i Gbe u Se Eren Tom Yô

Er i Hii Ve i Gbe u Se Eren Tom Yô

KANYI i̱ hembe doon we u erene, ka tom shin ka iniumbe?— Sha kpôô yô, iniumbe ka kwaghbo ga. Bibilo kaa ér yange Yerusalem “mgbough a mbayev mba nomso man mba kasev, [ve] numben sha igbenda na.”—Sekaria 8:5.

Ortesen Uhemban kpa yange una nenge mbayev vea numben nahan, i doo un. Cii man a va shin tar ne yô, á kaa ér: “M lu vea [Aôndo], er or u fan tom nahan, . . . m lu ember sha ishigh Nagh gbem.” Ver ishima sha kwagh u i ôr heen ér Yesu yange lu sha vea Yehova yô, eren tom la. Shi a ôr kwagh sha shighe shon u lu shaala la, a kaa ér: “Doom a ônov mba iorov tsung.” Er se vande henen nahan, kwagh u hanma or cii yange gba Ortesen Uhemban ishima  kpen kpen, kua kwagh u mbayev mba kiriki kpaa.—Anzaakaa 8:30, 31.

Ka nyi kwagh yange i̱ vanden doon Ortesen Uhemban u eren cii ve, mase van shin taraa?

Ú hen wer shighe u Yesu lu wanye la, yange numben kpa?— Yange una numben keng. Kpa er vande lun “or u fan tom” shaala yô, va shin tar kpa eren tomoo?— Een, gadia i yilan Yesu ér “Wan u orgbanakaa.” Shi i yilan un kpaa ér “orgbanakaa.” Kwagh ne tese se ér nyi?— A tese ér Yosev u yange yese Yesu ér ka wan na la, yange una tese un kpee. Nahan Yesu kpa va hingir or u gban ikyon.—Mateu 13:55; Marku 6:3.

Yesu yange lu nyi imba orgbanikyono?—Er shaala je kpa un vande lun or u fan tom yô, ú hen wer shin tar kpa yange una lu or u fan ikyon i gban tsema tsema gaa?— Gbidye ase kwar ken ishima nenge er u eren tom u gban ikyon  sha ayange na la a lu kwagh u ican tsung yô. Alaghga yange i gba u Yesu una yem ken toho una za gber kon, una paa ú una kura agingir a ú una va a mi ken ya, una va pav agingir la doo doo cii ve, una mase eren utebur man ubenci kua akaa agen a mi ye.

Ú hen wer yange a saan Yesu iyol u eren tom ne gaa?— We yô aluer ú er utebur man mkônom man akaa agen sha ci u ior ve̱ teman sha mi nahan, a doo ú gaa?— Bibilo kaa ér ka kwagh u doon u “or nana ember ken ityom i nan” la. Tom ka u na or msaanyol u nana fatyô u zuan a mi sha inumbe i numben ga yô.—Orpasenkwagh 3:22.

Sha mimi yô, tom ngu wasen mhen wase man iyol yase kpaa. Mbayev kpishi ka ve tume ityough nengen televishen shin ve saa iliam man iniumbe vea azende ve kpii. Kwagh ne ka a na yô, ve wa hwev, ve taver ityough kpaa, nahan i saan ve iyol ga cii. Shi mbagenev kpaa ve na í kera saan ve iyol ga. Kanyi i doo u se er ve a saan se iyolo?—

Se vande henen ken Ityough ki sha 17 ken takerada ne ér u nan a na or kwagh shi eren akaa sha u wasen mbagenev la, ka kwagh u a ve a msaanyol je la. (Aerenakaa 20:35) Bibilo yila Yehova ér: “Aôndo u saan saan.” (1 Timoteu 1:11, NW ) Shi er se ôr ken takerada u Anzaakaa nahan, Yesu yange “ember sha ishigh Nagh gbem.” Hii nan ve yange í saan Yesu iyolo?— Yange pase ityôkyaa, kaa ér: “Terem ngu eren tom her, Mo kpaa M ngu eren tom.”—Yohane 5:17.

Shighe u Yesu lu shin tar la, lu tom u gban ikyon tseegh er ken uma na cica cii ga. Yehova Aôndo lu a tom u vesen sha ci na. Ú fa tom shon kpa?— Yesu kaa ér: ‘Me ôr Loho u Dedoo u tartor u Aôndo keng, gadia ka sha ci u nahan je i tindim ye.’ (Luka 4:43) Ashighe agen Yesu yange una pase ior kwagh yô, ve na un jighjigh shi ve ôr mbagenev akaa a á ôr ve la kpaa, di er kwase Samaria u ú nenge a na ken foto heen ne kpa yange er nahan.—Yohane 4:7-15, 27-30.

Ka tom u nyi man u nyi Yesu yange er shighe u lu shin tar laa?

Yesu yange lu eren tom ne nahan, lu un ken ishima nena? Ú hen wer yange i doo un u eren ú jee?— Yesu kaa ér: “Kwaghyan Wam yô, ka u  Me er ishima i u A tindim la, Me kure tom Na vough kpaa.” (Yohane 4:34) Ka i maa ú iyol u yan kwaghyan u a doo ú tsung la kpa?— Kwagh ne una wase ú ú fa er tom u Aôndo yange na Yesu ér a̱ er la ú doo un ishima za kighir yô.

Aôndo er se sha er aluer se hen u eren tom yô, a saan se iyol yô. Á kaa ér iyua i̱ Un ne or yô, ka u nana̱ “ember ken tom u nan u sha ican la.” Nahan aluer ú hen u eren tom shighe u ú lu iyev her ne yô, ken uma wou cii ú hemba zuan a msaanyol—Orpasenkwagh 5:19.

Kpa ngula ka u kaan ér wanye u kiriki nana fatyô u eren tom u organden ga, kpa, se cii se fatyô u eren tom. Alaghga mbamaren ou vea duen vea yaren tom hanma iyange sha er vea zua a inyaregh ki yamen kwaghyan man ijiir i tsan sha ci u tsombor wen yô. Shi, er ú fe nahan, tom ngee hen ya kpishi u i gbe u a er sha u sôron ya, veren un tsembelee yô.

Ka nyi tom ú er ve, ua lu tsombor cii a iwasena?— A ya kwaghyan a bee yô, ú fatyô u kuran ikyav yemen a mi, shi ú fatyô u kiren agbande, shin za haan ihyôghonough kera, shin esen iyou i ú tse ker la, shin esen tembe, shin kohol akaa a ú numben a mi la veren sha inja. Alaghga ú vanden eren akaa ne. Imba tom ne ngi a iwasen hen tsombor kpen kpen.

Er nan ve i lu hange hange u ú mem iniumbe yô, ú kohol akaa a ú numbe a mi la ú za kosoo?

De se nenge er imba tom la i̱ lu a iwasen yô. Doo u ú numbe ú mem yô, ú kohol akaa a iniumbe ou la ú za koso. Ú hen wer er nan ve u eren kwagh nahan ne í lu a inja?— Ityôkyaa yô, kwagh ne ka a na ya a lu tsembelee shi a yange aikyôr kpaa. Aluer ú tsenda akaa a ú numben a mi la dang dang yô, alaghga iyange igen ngô ú una va nyôr ken iyou a ikyav sha ave poo, man una ta nguhar sha anar u iniumbe shon ugen. Nahan alaghga una nôngo gbeev, una gba a vihi iyol. Alaghga je yô, a gba u una za iyouci. Aluer imba kwagh la i̱ er nahan, a vihi kpishi gaa?— Nahan aluer ú numbe ú mem man ú kohol akaa a iniumbe ou ú koso yô, nahan kwagh la una lu hanma or cii a inja.

Tom ugen kpa ngu u mbayev vea eren yô. Ikyav i tesen yô, ka tom u i ne ú ken makeranta la. Ka ú hen u ôron takerada ken makeranta. Takerada  u ôron doo mbayev mbagenev ishima kpen kpen, kpa mbagenev yô, ka i lu ve kwagh u ican. Aluer taver we sha hiihii la kpa, ú va faan u ôron takerada tsembelee yô, a saan we iyol. Aluer ú fa u ôron takerada yô, ú hen akaa a doon kpishi. Takerada u Aôndo iyol na a ne i nger la je kpa, ú fatyô u ôron iyol you, ka Bibilo je la. Nahan aluer ú ngu eren tom u i ne ú ken makeranta la tsembelee yô, ngula kpa ka kwagh u injaa kpishi, shin ka nahan ga?—

Ior mbagenev ka ve nôngo ér vea yevese tom u eren. Alaghga we kpa ú fa or u nan eren nahan yô. Kpa er Aôndo a er se ér se̱ eren tom yô, doo u se hen u eren ú. Tom u eren yange ú doo Ortesen Uhemban ishima nan je?— Yange ú lu un er ka kwaghyan u a hembe doon un u yan kpishi nahan. Ka tom u nyi yange lu ôron kwagh u ú?— Lu tom u ôron mbagenev kwagh u Yehova Aôndo man er vea er ve, vea zua a uma u tsôron yô.

Nahan ka kwagh u una na ve tom ua doo se u eren je ne. Pine iyol you wer, ‘Er nan ve i gbe u a er tom nee?’ Ka wea fa er i hii ve kwagh a lu hange hange yô, ka i hemba maan we iyol u eren kwagh shon. Nahan aluer tom shon ua lu ú vesen shin ua lu u kiriki kpaa, er ú sha gbashima. Aluer ú er nahan yô, ú zua a iember ken tom u ave ou, vough er Ortesen Uhemban kpa yange zua a mi nahan.

Bibilo ia fatyô u wasen or u hingir or u fan tom. Ôr kwagh u i̱ ôr ken Anzaakaa 10:4; 22:29; Orpasenkwagh 3:12, 13; man Mbakolose 3:23 la.