Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 VEGHER 32

Orhemen u He man Kasev Uhar mba Taver Ishima

Orhemen u He man Kasev Uhar mba Taver Ishima

Yosua yange hemen ior mba Yehova anyom kpishi cii mase kpen ye. Yange tsa sha won anyom 110. Sha ayange a Yosua lu uma la cii, Mbaiserael lu civir Yehova. Kpa Yosua va kpen kera yô, ve hii u civir mbaaôndo mbaaiev mba Mbakanaan civir la. Er Mbaiserael za hemen u dondon Yehova ga yô, Yehova na ian tor ugen ken Kanaan er ve ican tsung. Iti i tor shon ér Yabin. Yange Mbaiserael zamber a Yehova ér a wase ve. Nahan Yehova na ve orhemen u he, iti na ér Baraki. Lu u una wase ve u hiden hen Yehova.

Yange profeti u kwase, Debora, tindi loho ér i kaa Baraki a va. Yehova tindi un ér a kaa Baraki ér: ‘Tôô nomso 10,000, za nôngo ityav a ushoja mba Yabin hen ifi u Kishon. Ka her je u hemba Shisera, kurutya u Yabin ityav ye.’ Baraki gema kaa a Debora ér: ‘Me za, aluer u ngu zan vea mo yô.’ Debora maa kaa a na ér: ‘Me za vea we imôngo. Kpa fa wer a lu we u wua Shisera ga. Sha ci u Yehova kaa ér ka kwase nana wua un ye.’

Debora maa yem vea Baraki man shoja na sha Uwo u Tabor u za wan iyol i nôngon ityav. Shisera va fe yô, fese je maa a yem a  akekeautya a na kua shoja na shin pev u ifi la. Tsô Debora kaa a Baraki ér: ‘Nyian ka iyange i Yehova una na u hemba ityav yô.’ Baraki a ushoja nav 10,000 maa gba hungwan sha uwo sha utaha ér vea za nôngo ityav a shoja i Shisera i i ngee kpishi la.

Yehova maa er ifi u Kishon va mngerem poo je lu kuan sha kpetar. Maa akekeautya a Shisera hange shin amgbiôr. Shisera maa undu ikyekyeutya na gba yevese. Yange Baraki vea shoja na hemba shoja i Shisera ityav, kpa Shisera iyol na yô, yevese yem! A yevese a za yer ken tenti u kwase ugen, iti na ér Yael. Yael maa tôô atumba na un ma, shi tôô ikyondo cir un iyol. Kurutya u vôr kpishi ne maa yav hungur mnyam. Yael maa hide tôô imande i tenti, za ving ving za mande Shisera sha ityou kwa môm, maa kpe her je.

Tsô Baraki ker Shisera va nyôr hen Yael. Maa Yael due ken tenti kaa a na ér, ‘Nyôr ker. Me tese u or u u lu keren la.’ Baraki nyer yô, a nenge a Shisera hen inya kpenegh. Tsô Baraki man Debora wa icam wuese Yehova er a ne Mbaiserael ve hembe mbaihyomov vev ityav yô. Hii shighe la je, Mbaiserael tema bem bem zan zan anyom 40.

“Kasev mba ve yôôn loho u dedoo ka ikyum i vesen.”​—⁠Pasalmi 68:⁠11