Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 VEGHER 93

Yesu Hide Yem Sha

Yesu Hide Yem Sha

Yesu yange za zuan a mbadondon un ken Galilia yô, a wa ve tindi u hange hange, a kaa ér: ‘Za nen, za gema nen ior mba ken hanma tar cii ve̱ hingir mbahenen, tesen nen ve akaa a m tese ne la, shi eren nen ve batisema.’ Maa a tôndo zwa a ve ér: ‘Fa nen ner, me luun a ven hanma shighe cii.’

Shighe u i nder Yesu shin ku kera la, a ande hen mbahenen nav uderi imôngo ken Galilia man ken Yerusalem, ken atô u ayange 40. Yange tese ve akaa a hange hange, shi er uivande kpishi. Tsô Yesu va zua vea mbahenen nav sha kwa u masetyô, sha Uwo u Olev

Yesu kaa a mbaapostoli nav ér: ‘De duen nen ken Yerusalem ga. Keghen nen kwagh u Ter a tende zwa u nan ne la.’ Kpa ve kav kwagh u lu ôron la ga. Nahan ve pine un ér: ‘U ngu lun Tor u Iserael hegene?’ Yesu kaa a ve ér: ‘Shighe u Yehova a ver ér mo m va lu Tor la ngu a kuma ga. Ica ia kera gba ga tsô icighan jijingi una na ne agee, ne lu mbapasen kwagh wam. Nahan ne za pase kwagh ken Yerusalem, man Yudia man Samaria, zan zan a tser tar.’

Yesu ôron ve akaa ne cii yô, a mough a gba kôndon sha kwavaôndo, maa a za mire ken ibeenegh. Mbahenen nav lu kenger sha kwavaôndo her, kpa ve kera nenge a na ga.

Tsô mbahenen mbara hungwa sha Uwo u Olev, yem ken Yerusalem. Hanma shighe yô, ve za kohol imôngo ken kpoyou u sha ve eren msen. Ve lu keghen ér Yesu a pase ve akaa agen a i gbe u vea er yô.

“Loho u Dedoo u tartor ne yô, á ôr u á tser tar, sha u u̱ lu mpase hen akuraior cii; ka zum la man mkur una kuma ye.”—Mateu 24:14