Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

 VEGHER 91

I Nder Yesu Shin Ku

I Nder Yesu Shin Ku

Yesu yange kpen kera yô, ornyar ugen za tôô ian hen Pilatu ér una hungwa a ikyom i Yesu sha kon, una za ii. Iti i orinyar shon ér Yosev. Yange za hungwan a ikyom la yô, a kange i sha akondo a dedoo, shi a haa i kwaghhumandoon, maa a za wa ken uwar u he. A menger zege iwen a cir sha zwa u uwar la. Tsô upristi mba tamen za kaa a Pilatu ér: ‘Ishima ngi zan se iyol er mbahenen mba Yesu mbagenev vea va za dugh ikyom na, vea hide a va kaa ér a nder ngu uma nahan.’ Pilatu maa kaa a ve ér: ‘Za kura nen uwar la dedoo.’

Ayange atar nga karen yô, kasev mbagen za hen uwar la pepe pepe. Mba za sôôn her yô, ve nenge i menger iwen i i cir sha zwa u uwar la kera. Tsô ortyom ugen kende ôr kwagh ken uwar la, kaa a ve ér: ‘De cian nen ga. I nder Yesu shin ku. Hide yem za ôr nen mbahenen nav ve za zua a na ken Galilia.’

Tsô Maria Magedalena hide ayem gba za keren Peteru man Yohane. Zuan a ve yô, a ôr ve ér: ‘Or za dugh ikyom i Yesu!’ Peteru man Yohane maa gba yevese zan hen uwar la. Mba za nengen uwar la ngu lun gbilin yô, hanma ve hide yem hen ya u nan.

Maria za hiden va nyôron hen uwar la yô, a nenge a mbatyomov uhar ken uwar la, a kaa a ve ér: ‘M fa ape i dugh Terem i za ver ga.’ Tsô a nenge a orgen, kpa lu henen ér ka orsule, nahan a kaa a na ér: ‘Orvesen tesem pe u za ver ikyom na la.’ Kpa or la yilan un ér “Maria!” yô, a kav er i lu Yesu yô. Maa a yila un sha imo i mlia ér, “Ortesen!” shi a za ér una kôr un. Kpa Yesu kaa a na ér: ‘Za za kaa anmgbianev av wer u nenge a mo.’ Fese je maa Maria yevese za ôr mbahenen ér un nenge a Yesu.

Shighe karen yô, mbahenen uhar mough ken Yerusalem lu yemen ken angar u Emou. Tsô orgen za kohol ve sha gbenda, maa pine ve kwagh u ve lu ôron yô. Ve kaa a na ér: ‘U ngu a ungwa kwagh u a er ne gaa? Upristi mba tamen wua Yesu ayange kar nyian ka atar je ne. Hegen ne kasev mbagenev mba kaan ér ngu uma!’ Or shon kende pine ve ér: ‘Ne  na uprofeti jighjigh gaa? Uprofeti kaa ér, ka u Kristu una kpe shi a nder un shin ku.’ Tsô a za hemen u pasen ve akaa ken Ruamabera. Mba za nyer ken angar u Emou yô, mbahenen kaa a or shon ér a va a ve imôngo. Mba za teman ér vea ya kwaghyan aikighe la yô, or la maa er msen sha bredi, maa ve mase kaven er i lu Yesu yô. Yesu maa bee her.

Tsô mbahenen mbauhar mbara hide ayem ve yem ken Yerusalem hen iyou i mbaapostoli zua her la, ve va ôr ve kwagh u a ze hemen yô. Er ve lu ken iyou la je, Yesu va ande hen atô ve cii. Sha hiihii la taver mbaapostoli u nan jighjigh ér ka Yesu. Nahan a kaa a ve ér: ‘Ave am ngan, pev nenge nen. I nger ér Kristu una nder shin ku.’

“Mo M ngu gbenda man mimi man uma kpaa. Ma or gbe van hen Terem ga, saa nana kar her a Mo.”—Yohane 14:6