Aver yem sha atineakaa

Aver yem sha mver u atineakaa

Ngeren u Hiin Vegher u sha 13

Ngeren u Hiin Vegher u sha 13

Yesu yange va shin tar va na uma na sha ci u mbaasorabo. Shin er Yesu kpe nahan kpa, yange hemba tar. Yehova yange kende Wan na ga, nahan a nder un shin ku, hide lu uma. Yesu lu or u hiden a iyol ijime shi shiren mbagenev, shi yange vea er kwagh u shami ga kpa, a de ve. Yesu tese ieren ne zan zan kar kpen. Yange mba nderen Yesu shin ku yô, a ande hen mbahenen nav. A tese ve er vea er tom u vesen u yange na ve la yô. Wea lu ormaren yô, wase wan wou a fa er se kpa se lu a ci ken tom shon nyian yô.