Aver yem sha atineakaa

Ka An Jim Tar Ne U Lu sha Ikyev i Nana?

Ka An Jim Tar Ne U Lu sha Ikyev i Nana?

U hen wer . . .

  • ka Aôndoo?

  • ka uumacee?

  • ka ma orgenee?

 KWAGH U BIBILO I̱ KAA YÔ

“Tar cii ngu sha ikyev i Orbo.”—1 Yohane 5:19.

‘Wan u Aôndo va sha u vihin aeren a diabolo kera.’—1 Yohane 3:8.

U NA MKAANEM MAN JIGHJIGH YÔ, KA MBAMTSERA MBA U ZUA A MI JE NE

U fa er i hii ve mbamzeyol ve lu shin tar ne yô.—Mpase 12:12.

U fa er i hii ve i doo u se na jighjigh ser tar wase ne ua va doo ken hemen yô.—1 Yohane 2:17.

 SE FATYÔ U NAN KWAGH U BIBILO I̱ ER NE JIGHJIGH KPA?

Een, se fatyô sha ci u atôakyaa atar a i ter heen ne, kua atôakyaa agen kpaa:

  • Tartor u Satan ua war mtim ga. Yehova wa ishima ér una kar a tartor u Satan kera, tar ua kera lu sha ikyev na ga. A tôndo zwa ér “Una vihi agee a . . . diabolo,” shi una hide a sôr hanma kwagh u Satan a vihi cii. —Mbaheberu 2:14.

  • Aôndo tsua Yesu Kristu ér a hemen tar ne. Yesu ngu kposo a tor u wan ipila shi wan iyol na ikyo tseegh, u a hemen tar ne hegen la. Aôndo tôndo zwa sha kwagh u mtemtor u Yesu ér: “Mhôônom maa kôr un a mbaatsanev man mbaibanave . . . Una paa uma ve sha mkighir man ipila.”—Pasalmi 72:13, 14.

  • Aôndo una fatyô u eren aie ga. Bibilo kaa wang nahan ér: ‘Aôndo Una fatyô u eren aie ga.’ (Mbaheberu 6:18) Yehova ka una tôndo zwa ér una er kwagh yô, kwagh u bunden sha mi ngu ga! (Yesaia 55:10, 11) “Á dugh tor u tar ne kera.”—Yohane 12:31.

 MPIN U HENEN SHA MI

Shighe u a va dugh tor u tar ne kera la, tar ua lu nena?

Bibilo na mlumun sha mpin ne ken PASALMI 37:10, 11 man MPASE 21:3, 4.